År: 2003

Utan Internet stannar Sverige

Computer Sweden, 17 december 2003 Vi fick ingen europeisk IT-säkerhetsbyrå till Sverige. Den hamnade på Kreta och lika gott var kanske det. Redan om ett par år kommer vi att bygga en mycket större IT-säkerhetsbyrå på egen hand. Ja, om

Mera ketchup på nätet

Vi som jobbar med IT vet att IT-revolutionen bara har börjat. Vi kan se hur annorlunda världen blir när all den teknik som finns idag – IP-telefoni, web services, mobile office – verkligen börjar användas. För att inte tala om

Försvaret i marknadssamhället

Föredrag på Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium, 23 oktober 2003 Det nätverksbaserade försvaret är ett idékomplex i en mer omfattande trend mot mer nätverkande som går igenom samhälle och företagande runt sekelskiftet 2000. Försvaret förändras i stort sett i takt med resten av

Det öppna samhället

Föredrag på Kvalitetsmässan i Göteborg, 9 oktober 2003 Om automatisering och paketering av tjänster i 24-timmarssamhället Med Internet har uttrycket ”det öppna samhället” fått en ny betydelse. I ett demokratiskt samhälle är den offentliga sektorn i princip tillgänglig för medborgarnas

På kontoret står bara en server

Tech Data, oktober 2003 Idag består arbetet mest av administration. Allt mindre tid läggs på produktion och försäljning, alltmer på ekonomisk redovisning och planering, rapportering, avtalsskrivning, dokumentation, information och kommunikation. På gator och torg finns inte längre några poliser. De

Man slipper hoppa tresteg

Dialogen, Telia Elektroniska Nyhetsbrev, oktober 2003 Det var lättare att vara småföretagare förr. När man övertog ett företag följde kundkretsen med. Risken att någon skulle komma och ta ifrån en kunderna var liten. Men det är annorlunda nu. Ökad rörlighet

Dags att släppa in barnen i verkligheten

KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, nr 109, 2003 Som arbete betraktat är skolarbetet meningslöst. Mycket möda utan resultat. Skolan är ett ställe att vara på medan vi väntar på livet och den ger oss i bästa fall examen och betyg som gör

Makten över framtiden

            Läs korrekturet till boken.    

Producers or Consumers: Two Ways of Looking at Technology

  Bo Dahlbom The Swedish Research Institute for Information Technology (SITI) The IT-University of Göteborg dahlbom@siti.se Abstract. In People or Computers: Three Ways of Looking at Information Systems, Markku Nurminen discusses three perspectives: the systems-theoretical, the socio-technical and the humanistic.

Mitt företag och jag

Telia-krönika, maj 2003 För somliga är arbetet rutin. Samma arbetsuppgifter dag ut och dag in. Meningen med jobbet finns i gemenskapen och i tryggheten att göra något man kan. Syftet med arbetsuppgifterna behöver man bara tänka på när företaget inte

Design av mobila tjänster

Föredrag på “Mobil Informatiks Design Expo”, 28 mars 2003 De sista åren har jag arbetat mycket med att skriva affärsplaner, formulera affärsidéer, göra marknadsanalyser och utveckla säljstrategier för företag som jag arbetar med. Då har jag insett att jag haft

Telematik på tiden

GÖSTA-katalogen, 25 februari 2003 Det finns folk som finner mening i samma rutiner varje dag och tur är väl det för annars skulle ingen ta hand om oss när vi blir gamla. Själv behöver jag projekt för att livet skall

Top