Aktiva medarbetare

Aktiva medarbetare har affären i fokus, förstår verksam-hetens mål och mening. Vi arbetar med aktivering av medarbetare och i boken beskriver vi hur vi utformar aktiverings-program som engagerar och inspirerar. Vi beskriver de verktyg och metoder vi använder och illustrerar med konkreta exempel. Läs mer på www.aktivering.se.

Digitalisering

Digitaliseringen har under det senaste året blivit ett hett samtalsämne och jag håller nästan lika många föredrag som jag gjorde år 2000. Många följer med stort intresse utvecklingen för Uber och diskussionen om hur robotarna snart tar jobben från medelklassen. Intresset för framtiden är tillbaka. I maj 2015 höll jag ett föredrag på Tillsynsforum där jag försökte beskriva digitaliseringens utmaningar för de svenska myndigheterna. Hur bedriver man bäst effektiv tillsyn i 2000-talets samhälle? Ja, man gör väl som Google.