Kategori: Vetenskap

Digitaliseringen och försvarets utveckling

I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, NR 2/2018. I Krigsvetenskapsakademiens projekt “KV21 – Krigsvetenskap i 21a århundradet” ingår ett delprojekt “Teknisk utveckling” med Mats Olofsson som projektledare. Detta delprojekt sammanfattar sina slutsatser i en rapport “Det digitaliserade försvaret – teknikutvecklingens påverkan

Sladdar och puffar

Under året har jag på uppdrag av Energimyndigheten gjort ett försök att sammanfatta erfarenheterna av forskningsprogrammet “Energi, IT och Design” (2006-2017). Arbetet har bl. a. resulterat i rapporten Sladdar och puffar, som sätter in forskningen i ett större sammanhang, relaterar den

Workshop at is4si 2017

(On June 12, 2017, I chaired a workshop at the International Society for Information Systems Conference, at Chalmers, Gothenburg. I used the application Kahoot to organize s discussion involving all participants in plenum. Kahoot is a great tool, but the

Medborgarens perspektiv

Underlags-PM till Medborgarutredningen, i rapporten “Myndiga medborgare”, Fi2007/6780, 15 september 2008. En allt snabbare teknisk utveckling ställer våra samhällen inför stora utmaningar. Samtidigt som den tekniska utvecklingen ger tillväxt och ökat välstånd, leder den till allt snabbare strukturförändringar i näringsliv

Mobile Services for Vehicles

Mobile Services for Vehicles Kuschel, Jonas, IT University of Göteborg, 412 96 Göteborg, Sweden, jonas.kuschel@ituniv.se Dahlbom, Bo, IT University of Göteborg, 412 96 Göteborg, Sweden, bo.dahlbom@ituniv.se Abstract In recent years the modern vehicle has developed into a sophisticated sensor and

Defending the Nation

I K. Ydén (red.) Directions in Military Organizing, Försvarshögskolan 2005.   “The truth is that military conflict has changed and we have been reluctant to recognize it… Odd missions to defeat transnational threats or rebuild nations are the order of the

Our Antenna in the South is Gone

  Kristin Braa Telenor Research and Development Kristin.Braa@telenor.com Bo Dahlbom The Swedish Research Institute for Information Technology Dahlbom@siti.se Ole Hanseth Department of informatics, University of Oslo Ole.Hanseth@ifi.uio.no   http://is.lse.ac.uk/InMemoryOfClaudio   Claudio Ciborra died from cancer on the 13th of February

Producers or Consumers: Two Ways of Looking at Technology

  Bo Dahlbom The Swedish Research Institute for Information Technology (SITI) The IT-University of Göteborg dahlbom@siti.se Abstract. In People or Computers: Three Ways of Looking at Information Systems, Markku Nurminen discusses three perspectives: the systems-theoretical, the socio-technical and the humanistic.

Vem styr tekniken?

I L. Sturesson (m fl) Spänningsfält. Tekniken – politiken – framtiden. Carlssons 2002. Sammanfattning Den tekniska utvecklingen påverkar alla aspekter av mänskligt liv. Om vi vill utöva inflytande över våra livsvillkor måste vi lära oss styra tekniken. I ett komplext, globalt sammanhängande,

From Systems to Services

From Systems to Services Bo Dahlbom dahlbom@siti.se Abstract The discipline Information Systems is about the use of information technology and, consequently, when that use changes so does the discipline. Radical changes in use bring radical changes in the discipline. From

From Infrastructure to Networking

I C. Ciborra (red.) From Control to Drift, Oxford University Press, 2000. Internet is often described as an infrastructure for information society, but it is not obvious that the notion of infrastructure, once introduced to account for the foundation of industrial society,

The Idea of An Artificial Science

I B. Dahlbom, S. Beckman & G. B. Nilsson, Artifacts and Artificial Science. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2002. Technology is an amazing productivity enhancer, and its role in easing our burdens and producing economic growth is, of course, unquestioned. But the

The New Informatics

Scandinavian Journal of Information Systems,vol 8, no 2, 1997. Reprinted in F. Ljungberg (red.) Informatics in the Next Millennium, Lund: Studentlitteratur 1999.   Abstract The discipline that used to be called “information systems” is changing its identity. In Sweden, we

Från bitspedition till cyberspace

I B. Atlestam (red.) Infrastruktur för informationssamhället, Stockholm: Nutek, 1995. (Med L.-E. Janlert) Från bitspedition till cyberspace. Om datornätens mening, användning och verkan Bo Dahlbom och Lars-Erik Janlert Informationsteknologin är vår tids de vises sten. Rätt använd lär den kunna förvandla snart

Editor’s Introduction

I B. Dahlbom (red.) Dennett and His Critics. Demystifying Mind. Oxford: Blackwell 1993. When other philosophers use definitions and arguments, Daniel Dennett will make his point by telling a story. So, if you ask him about his view on a specific question,

Mind is Artificial

I B. Dahlbom (red.) Dennett and His Critics. Demystifying Mind. Oxford: Blackwell 1993. “We come to the full possession of our power of drawing inferences the last of all our faculties, for it is not so much a natural gift as a

The Idea that Reality is Socially Constructed

I C. Floyd, H. Zuellighoven, R. Budde & R. Keil-Slawik (red.) Software Development and Reality Construction. Berlin: Springer-Verlag, 1992. “Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie zu verändern.” 1. Introduction Constructivism, i. e., the idea that

Top