Kategori: Video

Digitalisering handlar mer om tankesätt än teknik

2019-04-09 blev jag intervjuad av Anders Frick för EFN. Anders var en spännande bekantskap, mycket kunnig och erfaren.

Digitaliseringen och kulturen

Den 27 april 2018 föreläste jag om digitaliseringen och kulturbranschen på Kulturakademin i Göteborg. De gjorde en ljudinspelning som nu finns som nu finns som pod i fyra delar. De första handlar om digitaliseringen mer allmänt, men i de två

Digitaliseringen och energibolagen

På Power Circle Summit, Stockholm, den 24 april 2018, inledde jag en paneldebatt med rubriken “Vad händer när digitala tjänster blir mer relevanta än energin?”. Efter debatten blev jag intervjuad av Tomas Wall och här kan du se resultatet.

Digitaliseringen och framtidens sjukvård

Den 23 februari 2017 höll jag föredrag för Sahlgrenskas 650 chefer på Svenska Mässan. Efter föredraget gjordes en intervju, där jag helt kort återgav innehållet i mitt föredrag. Resultatet blev, tack vare skicklig klippning av Jenny Hagman, bättre än vanligt.

Digitaliseringens utmaningar

Tre torsdagar i oktober 2016 höll jag samma föredrag för företaget Cygates kunder, i Malmö, Göteborg och Stockholm, med Mikael Tornving som fantastisk moderator. De har redigerat föredraget, klippt och stuvat om en smula, och lagt det på Cygates hemsida.

Robotarna och jobben

Den 18 maj 2016 höll jag ett kort föredrag om framtiden och jobben på en dag arrangerad av TCO.  

Den digitala revolutionen

Den 15 mars 2016 höll jag ett föredrag på Förenklingsforum arrangerat av Näringsdepartementet och Tillväxtverket.    

Macro Trends

Den 7 januari 2016 blev jag intervjuad av Georg Götmark och fick en liten roll i en film om trender i dagens samhällsutveckling. Filmen  är producerad av Filmfront Media AB på uppdrag av Inter IKEA Systems B.V.

Allt är matematik

Ett radioprogram av Natacha López om tanken att allt kan beskrivas med matematik, och att allt därför är matematik. Programmet baseras på ett antal intervjuer som sedan klippts ihop till en helhet. Resultatet blev riktigt bra, tycker jag, men det

Digitaliseringens utmaningar

Föredrag för Nordens Fackliga Samorganisation, Køge, 28/5 2015. De fyra stora Internet-företagen, Apple, Google, Amazon och Facebook, håller på att skaffa sig samma inflytande över samhällsutvecklingen som de stora oljebolagen hade på 1900-talet. Men vad är det för samhälle som

Internet förändrar världen

Föredrag på Tillsynsforum, Stockholm 21/5 2015.

Data är den nya oljan

Föredrag på Webbdagarna Offentlig sektor Stockholm, 27/11, 2014. Digitaliseringen förändrar villkoren för näringsliv och samhälle. En ekonomi baserad på olja och produktion övergår i en ekonomi med Internet och konsumtion som de viktigaste drivkrafterna. Hur stora förändringar kan vi förvänta oss,

Det uppkopplade samhället

Föredrag på Power Circle Summit, Göteborg, 6/11 2014.

Artficiell Intelligens

Ett samtal med Danica Kragic och Katarina Gospic om artificiell intelligens under ledning av Christer Sturmark. Jag försöker i programmet förklara den viktiga skillnaden mellan att med hjälp av en dator försöka imitera en mänsklig hjärna och att i en dator

Skolan i framtiden

Vad ska vi göra med skolan när internet förändrar villkoren för näringsliv, arbete, utbildning och vardagsliv? Hur ska skolan förhålla sig till en värld av globalisering och allt snabbare teknikutveckling? Videon finns på Lärarförbundets hemsida.

Internet och demokratins framtid

Föredrag för Kultur i Väst i Göteborg. Videon finns på vimeo.com/32137681

Tsunami – webben, världen och vi

Med webben har hela världen kommit närmare. Händelser var som helst i världen sänder chockvågor över hela världen. Hur ska vi leva i denna sammanhängande värld? Hur kan vi bättre förstå den? Vilken roll spelar webben i vår nya värld

När skolan inte längre är en byggnad

Föredrag inför ett nytt skolbygge i Solna stad i augusti 2011.

Intervju om framtidens skola

Intervjuad av Stefan Osia för KK-stiftelsen.

Top