Om Bo Dahlbom

tel: 0708-566 377

bo@bodahlbom.se 

bodahlbomab@gmail.com          bo.dahlbom@ait.gu.se

Bo Dahlbom AB
Per Hörbergs väg 4, 168 50 Bromma

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är IT- professor vid Göteborgs universitet, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

Bo Dahlbom byggde upp institutionen för informatik vid Handelshögskolan i Göteborg, var en av initiativtagarna till IT-forskningsinstitutet Viktoria och dess förste VD. Han var en av initiativtagarna till IT-universitetet i Göteborg, där han sedan 2002 är professor. Han har handlett 30 doktorander fram till doktorsexamen. Han var vd för SITI (Svenska IT-institutet) 2000-2004, forskningschef på Interactive Institute (2004-2008). Han var en av initiativtagarna till Sustainable Innovation (2008), ett nationellt centrum för energieffektivisering i Stockholm, och var dess forskningschef.

Han har medverkat till ämnet informatiks utveckling, till det nordiska samarbetet som initiativtagare till the IRIS association, som redaktör för den skandinaviska tidskriften, som konferensarrangör, och som initiativtagare till stora nordiska samarbetsprojekt. Han har ingått i nationella styrgrupper för forskningsfinansiering såväl i Sverige (SITI, SSF) som i Norge (Norges forskningsråd).

Bo Dahlbom har varit aktiv i IT-branschen som ordförande i IT-företagens råd för mobila tjänster (2000-2007), som rådgivare i IT-frågor till regeringen under åren 2000-2014, som expert i framtidsutredningar, som styrelseledamot och rådgivare till IT-företag. Han var ledamot av regeringens Samordningsråd för smarta elnät (2012-2014).

Bland hans böcker kan nämnas Aktivera dina medarbetare (2011), Aktivera ditt varumärke (2010), Sveriges framtid (2007), Makten över framtiden (2003), Computers in Context (1993), Artifacts and Artificial Science (2002), Planet Internet (2000), Dennett and his Critics (1993). Hans elever vid Viktoriainstitutet diskuterade hans forskning i festskriften Informatics in the Next Millennium (1999). Trettio av hans elever har avlagt doktorsexamen och flera av dem är i dag professorer eller företagsledare.

Curriculum vitae Bo Dahlbom

Född 1949 i Göteborg, Sverige.

Examina och utnämningar

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) (2002)
Professor i administrativ databehandling vid Göteborgs Universitet (1994)
Docent i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet (1983)
American Scholar of Learned Societies at Tufts University, Boston (1981-82)
Filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet (1977)
Filosofie magister i filosofi och matematik vid Göteborgs Universitet (1970)
Studentexamen, reallinjens matematiska gren, Hvitfeldtska gymnasiet (1968)

Anställningar

Forskningschef vid Sustainable Innovation i Sverige AB (2008-2019)
Scientific Director vid Interactive Institute, Stockholm (2005-2008)
Forskningschef vid Svenska IT-institutet, SITI AB (2004-2005)
Verkställande direktör för Svenska IT-institutet, SITI AB (2000-2004)
Professor i informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg (2002-)
Verkställande direktör för Viktoriainstitutet (1998-1999)
Forskningschef för Viktoriainstitutet (1997-2002)
Professor i informatik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, (1994-2002)
Universitetslektor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet, (1989-1994)
Forskarassistent i vetenskapsteori vid Umeå universitet (1980-86)

Uppdrag (pågående)

Professor emeritus vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Uppdrag (avslutade)

Executive Director i Presidents Institute (2020-2023)
Medlem av styrelsen för Sandvik Utbildnings AB/Göranssonska skolan (2007-2018)
Ledamot av Regeringens samordningsråd för smarta elnät (2012-2014)
Medlem av Regeringens IT-råd (2007-2010)
Medlem av styrelsen för Viktoriainstitutet (1998-2009)
Medlem av Norges forskningsråds programstyrelse för VERDIKT – Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2007-2008)
Ordförande i IT-företagens råd för mobila tjänster (2000-2007)
Medlem av Norges forskningsråds programstyrelse för “Kommunikation, IKT, medier” (KIM) (2003-2007)
Medlem av styrelsen för Wide narrow AB (tidigare IT Pilot AB) (2002-2006)
Medlem av Regeringens IT-politiska strategigrupp (2003-2006)
Medlem av styrelsen för SICS, Swedish Institute of Computer Science (1994-2006)
Verkställande direktör för Viktoriainstitutet (2004-2006)
Scientific director vid Interactive Institute (2004-2005)
Medlem av Den nationella styrgruppen för utveckling av privat-offentlig samverkan (2003-2005)
Medlem av styrelsen för Santa Anna IT Research Institute AB (2003-2005)
Rådgivare till Vectia (tidigare CRM Group AB) (2001-2005)
Medlem av styrelsen för Bozoka AB (2001-2004)
Suppleant i styrelsen för Connect Väst AB (2001-2004)
Ordförande i panelen för informationsteknologi i Teknisk framsyn (2003)
Medlem av det vetenskapliga rådet till Richard C. Malmstens Stiftelse (1996-2003)
Medlem av IT-företagens råd för den nya ekonomin (2000-2001)
Medlem av styrelsen för Stiftelsen Electrum (2000-2001)
Rådgivare till styrelsen för IT Piloterna AB (2000-2001)
Medlem av näringsminister Björn Rosengrens grupp för rådgivning om den digitala ekonomin(1999-2000)
Medlem av Stiftelsen för Strategisk Forsknings strategigrupp för produktions- och informationsteknik (1998-2002)
Redaktör för Scandinavian Journal of Information Systems (1993-2000)
Medlem av styrelsen för Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (1994-1996, 1997-2000)
Medlem av styrelsen för Centre for Organizational Renewal (1995-1999)
Medlem av SALFO, Kommittén för långsiktsmotiverad forskning (1993-1996)

Disputationer

En av professorernas viktigaste uppgifter är att fostra nya forskare. Många medverkar som regel i handledningen av doktoranderna. Min egen insats har i några fall varit rätt blygsam. Ändå är jag mycket stolt över “mina” många doktorer (opponent inom parentes):

Informationsteknologi
Jonas Kuschel, Vehicle Services, 19 september 2009 (Tomas Hellström, Lund)
Mattias Östergren, Traffic Encounters, 17 mars, 2006 (Matthew Chalmers, Glasgow)
Johan Sanneblad, Mobile Platforms, 30 september, 2005 (Gerd Kortuem, Lancaster)
Mattias Esbjörnsson, Enhanced Social Interaction in Traffic, 23 september, 2005 (Mark Perry, Brunel)
Emmanuel Frécon, DIVE on the Internet, 10 juni, 2004 (Mel Slater, London)

Informatik
Nicklas Lundblad, Law in a Noise Society, 20 februari 2008 (Carl Jeding, Stockholm)
Johan Lundin, Talking about Work, 18 november 2005 (Gerhard Fischer, Colorado, USA)
Antonio Cordella, Information Infrastructures in Action, 16 november, 2004 (Knut Rolland, Trondheim)
Alexandra Weilenmann, Doing Mobility, 13 juni, 2003 (Richard Harper, Bristol)
Per Dahlberg, Local Mobility, 9 maj, 2003 (Ola Henfridsson, Göteborg)
Kai Simon, BPR in the Pharmaceutical Industry, 11 april, 2003 (Elgar Fleisch, Sankt Gallen)
Lars Svensson, Communities of Distance Education, 20 december, 2002 (Anders Moerch, Bergen)
Ulrika Snis, Codifying Knowledge, 15 oktober, 2002 (Peter A. Nielsen, Aalborg)
Rikard Lindgren, Competence Systems, 15 juni, 2002 (Ulrike Schultze, Dallas)
Pouya Pourkomeylian, Software Practice Improvement, 22 mars, 2002 (Jouni Similä, Oulu)
Dick Stenmark, Designing the New Intranet, 8 mars, 2002 (Brian Fitzgerald, Limerick)
Johan Redström, Designing Everyday Computational Things, 14 juni, 2001 (Bill Gaver, London)
Staffan Björk, Flip Zooming, 17 oktober, 2000 (Bob Spence, London)
Henrik Fagrell, Mobile Knowledge, 14 oktober, 2000 (Pål Sörgaard, Oslo)
Nina Lundberg, IT in Healthcare, 17 juni, 2000 (Joan Greenbaum, New York)
Lars Erik Holmqvist, Beyond the Screen Barrier, 7 juni, 2000 (Hans-Werner Gellersen, Karlsruhe)
Urban Nuldén, e-ducation, 16 juni, 1999 (Jens Kaasböll, Oslo)
Thanos Magoulas, Strategisk IT-Management, 15 maj, 1998 (Anders G. Nilsson, Karlstad)
Kalevi Pessi, Strategisk IT-Management, 15 maj, 1998 (Anders G. Nilsson, Karlstad)
Jan Ljungberg, From Workflow to Conversation, 6 november, 1997 (Kari Kuutti, Oulu)
Fredrik Ljungberg, Networking, 6 november, 1997 (John Bowers, Manchester)
Ole Hanseth, Information Technology as Infrastructure, 13 december, 1996 (Giovan Francesco Lanzara, Bologna)
Agneta Ranerup, Användarmedverkan med representanter, 20 september, 1996 (Gro Bjerknes, Oslo)

Stolt är jag också över att Ole Hanseth, Jan Ljungberg, Rikard Lindgren, Lars Erik Holmquist, Johan Redström, Agneta Ranerup, Staffan Björk, Alexandra Weilenmann, Lars Svensson, Johan Lundin, Dick Stenmark och Ulrika Snis alla har blivit professorer. Fredrik Ljungberg blev entreprenör (Newmad Technologies AB) och adj. professor, Henrik Fagrell har blivit vd (Diadrom AB) och Nicklas Lundblad blev först director of public policy på Google, sedan på DeepMind.

Böcker och bokmanuskript

Framtiden är fantastisk

Aktivera dina medarbetare
Med Karin Allergren. Aktivering förlag 2011.

Aktivera ditt varumärke
Med Karin Allergren. Malmö: Liber 2010.

Changing Energy Behaviour: Guidelines for Behavioural Change Programmes
Med H. Greer, C. Egmond och R. Jonkers. Intelligent Energy Europe Programme Report, 2009.

Sveriges framtid
Malmö: Liber 2007.

Makten över framtiden
Malmö: Liber 2003.

Artifacts and Artificial Science
Med Svante Beckman and Göran B. Nilsson. Almqvist & Wiksell International 2002.

Planet Internet
Med Kristin Braa and Carsten Sörensen. Lund: Studentlitteratur 2000.

Talk Society
Manuskript 1999.

Computer Future
Med Lars-Erik Janlert. Manuskript 1999.

Proceedings of IRIS 19
Gothenburg Studies in Informatics, Report 8, juni, 1996. (Redigerad av B. Dahlbom, F. Ljungberg, U. Nulden, K. Simon, J. Stage, C. Soerensen.)

Proceedings of IRIS 18
Gothenburg Studies in Informatics, Report 7, juni, 1995. (Redigerad av B. Dahlbom, F. Kaemmerer, F. Ljungberg, J. Stage, C. Soerensen.)

The Infological Equation: Essays in Honor of Börje Langefors
Gothenburg Studies in Information Systems, Report 6, mars, 1995.

B. Langefors: Essays on Infology
Redigerad och med en introduktion av Bo Dahlbom. Lund: Studentlitteratur 1995.

Computers in Context: The Philosophy and Practice of Systems Design
Med Lars Mathiassen. Oxford: Blackwell, 1993.

Dennett and his Critics: Demystifying Mind
Redigerad och med en introduktion av Bo Dahlbom. Oxford: Blackwell, 1993.

Organizational Competence in System Development
Redigerad av G. Bjerknes, B. Dahlbom, m fl). Lund: Studentlitteratur, 1990.

Structure, Mind, and Meaning. An Essay in Naturalized Philosophy
Doktorsavhandling. Göteborg: Institutionen för filosofi, 1977.

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel

Mobile Services for Vehicles
European Conference for Information Systems, ECIS 2007. (Med Jonas Kuschel).

Från formgivning till samhällsbyggnad
I S. Ilstedt Hjelm, m. fl. (red.) Under ytan: en antologi om designforskning, Raster förlag/SVID, 2007.

Our Antenna in the South is Gone
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 17, 2005. (Med Kristin Braa och Ole Hanseth).

Defending the Nation
In K. Ydén (red.) Directions in Military Organizing, Försvarshögskolan 2005.

IT-stöd för interoperabilitet
Rapport till Försvarshögskolan, 2004.

From Users to Consumers
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 15, 2003.

Producers or Consumers: Two Ways of Looking at Technology
In T. Järvi & P Reijonen (ed.) People and Computers: Twenty-one Ways of Looking at Information Systems. TUCS General Publication, No 26, June 2003, Turku Centre for Computer Science.

Vem styr tekniken?
I L. Sturesson (m fl) Spänningsfält. Tekniken – politiken – framtiden. Carlssons, 2002

The Idea of An Artificial Science
I B. Dahlbom, S. Beckman & G. B. Nilsson, Artifacts and Artificial Science. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2002.

From Systems to Services
Manuskript, 2002.

Nätverkande nomader
Ledmotiv – idéskrift om ledarskap no 3, 2000, Centre for Advanced Studies in Leadership at the Stockholm School of Economics.

Nätverkande: om organisering och ledning i e-samhället
I K. Ydén (red.) IT, organiserande och ledarskap, Bokförlaget BAS, 2000.

From Infrastructure to Networking
I C. Ciborra (red.) From Control to Drift, Oxford University Press, 2000.

Nomadic Networking
I K.Braa, C.Sørensen & B.Dahlbom (red.) Planet Internet, Lund: Studentlitteratur, 2000.

Planet Internet – Challenges Facing Informatics
I T.K.Käkölä (ed.) Proceedings of the 22nd information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22). University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems, 1999. (With Kristin Braa and Carsten Sørensen).

Mobile Informatics
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 10, no 1 & 2, 1999. (Med Fredrik Ljungberg).

Innovations of new IT use: Combining approaches and perspectives in R&D projects
I R. H. Chatfield, S. Kuhn & M. Muller (eds) Proceedings of The Fifth Biennial Participatory Design Conference, ACM Press, pp. 203-210, 1998. (With F. Ljungberg, H. Fagrell, M. Bergquist and P. Ljungstrand).

Conservative Success – Organization and Infrastructure Evolution at SKF
Italian transl. in C. Ciborra (ed.) Infraglobe. Infrastructure e gestione della conoscenza nelle imprese global. Etaslibri, 1998. English version in C. Ciborra (ed.) From Control to Drift, Oxford University Press, 2000.

Från ingenjör till itenjör
I I. Björk (ed.) En ny ingenjör. Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, 1998.

From Infrastructure to Networking
I N. J. Buch et al. (eds) Proceedings of IRIS 21. Department of Computer Science, Aalborg University 1998.

The heart of Dennett’s Philosophy: A Reply to Matthew Elton
Minds and Machines, vol 40, nr 6, juni 1997.

The Future Of Our Profession
Communications of the ACM, vol 40, nr 6, juni 1997. (Med Lars Mathiassen)

The New Informatics
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 8, nr 2, 1997.

Going to the Future
I J. Berleur & D. Whitehouse (red.) An Ethical Global Information Society: Culture and Democracy Revisited. London: Chapman & Hall 1997.

En demokratisk framtid
Till en utredning av Statskontoret, januari 1997.

Arbete i Informationssamhället
Reväst-rapport, 1997:2.

Välkommen till pratsamhället!
Tidskrift för dokumentation, vol 52, nr 1/2, 1997.

Makten över framtiden
Föredrag, 1996

Nomader i Cyberspace
Tysk översättning i Bertelsmann Briefe, Heft 135, Frühling/Sommer 1996. (Med L.-E. Janlert).

People and Technology
Studies in the Use of Information Technology, Report 13, 1996, Institutionen för informatik, Göteborgs universitet.

IT-revolutionen och vetenskapen
Tvärsnitt, nr 4, 1996.

The New Informatics
I Dahlbom m fl. (red.) Proceedings of IRIS 19Gothenburg Studies in Informatics, Report 8, juni 1996.

From Systems Thinking to Networking
I B. Dahlbom (red.) The Infological Equation. Essays in Honor of Börje LangeforsGothenburg Studies in Information Systems, Report 6, mars 1995 och i L. Ingelstam (red.) Complex Technical Systems, FRN Report 96:5, Swedish Council for Planning and Coordination of Research, Stockholm, 1996.

Från bitspedition till cyberspace
Om datornätens mening, användning och verkan. I Infrastruktur för informationssamhället, Stockholm: Nutek, 1995. (Med L.-E. Janlert)

Göteborg Informatics
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 7, nr 2, 1995.

Vart går den elektroniska motorvägen?
I Seminarierapport 1995:2, Reväst, Styrelsen för regional forskning i Västsverige, Göteborg.

Power in Systems Design
Utdrag från kapitel 9 i Computers in Context, i R. Kling (red.) Computerization and Controversy. Value Conflicts and Social Choices, Academic Press 1995.

Livet på nätet
I M. Karlsson & L. Sturesson (red.) Världens största maskin. Människan och det globala telekommunikationssystemet. Carlsson 1995. Eng. övers. R. Clark, Life on the Net, in The World’s Largest Machine. A & W International 1995. (Med L.-E. Janlert)

The Future of Computing
I P. Kerola, A. Juustila, & J. Järvinen (red.) Proceedings of the 17th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. University of Oulu, Department of Information Processing 1994. (Med L. Mathiassen).

Between Systems Philosophy and Computer Science Education
Research Evaluation of the Institute of Computer and Systems Sciences, Copenhagen Business School 1994. (Med S. Bråten).

Cyberspace – fantasi och verklighet
Facta & Futura, 1, 1994.

A Scandinavian View on ACM’s Code of Ethics
Computers and Society, ACM, Vol. 24, No. 2, 1994. (Med L. Mathiassen)

Mind is Artificial
I B. Dahlbom (red.) Dennett and His Critics. Demystifying Mind. Oxford: Blackwell 1993.

Baser, flöden, styrning, stöd och nätverk
I L. Ingelstam & L. Sturesson (red.) Brus över landet: om informationsöverflödet, kunskapen och människan, Stockholm: Carlssons, 1993.

En vetenskap om artefakter
VEST: Tidskrift för vetenskapsstudier, vol 6, nr 4, 1993.

We Will All Live on Mars
I J. Bansler et al. (red) Proceedings of the 16th IRIS. University of Copenhagen, Department of Computer Science, 1993. (Med M. Mandahl)

Vart går den elektroniska motorvägen?
Föredrag vid konferensen “Elektroniska motorvägar,” Göteborg 9/12 1993.

Code of Ethics for Computer Professionals
I J. Bansler et al. (red.) Proceedings of the 16th IRIS. University of Copenhagen, Department of Computer Science, 1993 (Med L. Mathiassen)

Systems Development Philosophy
Computers & Society, Vol 22, nr 1/2/3/4, oktober, 1992 (Med L. Mathiassen)

The Idea that Reality is Socially Constructed
I C. Floyd, H. Zuellighoven, R. Budde & R. Keil-Slawik (red.), Software Development and Reality Construction. Berlin: Springer-Verlag, 1992.

Artificial Intelligence and Systems Development: From Design to Cultivation. 
I P. Järvinen (red.) Report of the 10th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. University of Tampere 1987. Omtryckt version “From design to cultivation in artificial intelligence and systems development”, i G. Östberg (red.) Kunskap, kompetens, risk och datorisering. Forskningsrådsnämnden 1992.

Systems Development as a Research Discipline
I K. Ivanov (red.) Proceedings of the 14th IRIS. Research Reports in Information Processing and Computer Science, nr. 16. Institute of Information Processing, Umeå University, 1992.

Människa-dator interaktion ur ett organisationsperspektiv
Föredrag vid SVING/SVIG-konferensen 26/9 1991. ADB-rapport 2, Administrativ databehandling, Göteborg University, 1992.

Maskiner med mänskligt ansikte: Ett humanistiskt perspektiv på socialtjänstens datorisering.
I T. Salonen (red.) Datorstöd inom socialtjänsten. SoS-rapport 1991:15, Socialstyrelsen, 1991

Psykoanalys och artificiell intelligens
Ord & Bild, nr 2, 1991.

Informationstekniken och synen p människan
I L. Ingelstam, m fl, (red.) Informationssamhället och teorin för stora tekniska system. Tema T Rapport 23, 1991. Tema Teknik och social förändring, Universitetet i Linköping.

An Artificial World
An invitation to creative conversations on future use of computer technology
Scandinavian Journal of Information Systems, vol 2, 85-100, 1990. (Med L-E. Janlert)

Using Technology to Understand Organizations
I Bjerknes, G., Dahlbom, B. m fl (red.) Organizational Competence in System Development. Lund: Studentlitteratur, 1990.

Att studera “datoriseringens konsekvenser”
Av Riksbankens Jubileumsfond beställd promemoria, november, 1989.

Artificiell och naturlig intelligens
I N. O. Finneman (red.) Tidens tegn. Natur – information – kultur. Kulturstudier 3. Aarhus Universitetsforlag, 1989.

Syntaktiskt socker? 
Paletten, 1989, 3/89.

Faror och fördelar med klassifikation
Bibliotekariesamfundet meddelar, 1989:2.

Med arketyper, artefakter och universalia fångar vi tiden i flykten
I C. Åberg (red.) Cum Grano Salis. Essäer tillägnade Dick A. R. Haglund. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989.

Artificiell intelligens: mot en ny enhetsvetenskap?
Vest, nr 8, september 1988.

Skinner, selection and selfcontrol
The Behavioral and Brain Sciences, vol 7, nr 4, 484-86, 1984. Omtryckt i A. C. Catania & S. Harnad (red.) The Selection of Behaviour: The Operant Behaviourism of B. F. Skinner. New York: Cambridge University Press 1988.

Dennetts föreläsningar om den fria viljan
Filosofiska meddelanden, röda serien. Institutionen för filosofi, Göteborgs universitet 1988.

En artificiell värld
MDA-rapport 1988:1. Arbetsmiljöfonden och Styrelsen för teknisk utveckling. (Med L-E. Janlert)

Computers and Human Values
I H-E. Nissen och G. Sandström (red.) Quality of Work versus Quality of Information Systems. Report of the Ninth Scandinavian Research on Systemeering. Institutionen för informationsbehandling, Lunds universitet 1987.

Ett humanistiskt synsätt
I L. Nordenfelt och I. Nordin (red.) Vetenskap, etik, samhälle. SHS 8, 1987. Tema Hälso- och sjukvården i samhället. Universitet i Linköping.

Är demokratin ett demarkationsproblem? 
En kommentar till två uppsatser av Richard Rorty. Philosophia, årg. 16, nr 1-2, 1987.

Var det bättre förr? Traditionella värden i datasamhället. 
I I. Lind m fl. (red.) Rabalder i människans provins. Fem forskare om dataåldern. Universitetet i Linköping, Tema 1987.

Replik till Karl-Erik Eriksson
Tvärsnitt, nr 3, 43-44, 1986.

The Role of Metaphors in Science
Logic and Abstraction. Essäer tillägnade Per Lindström p hans 50-Ârsdag. Acta Philosophica Gothoburgensia No 1. Göteborg 1986.

Fyra teorier om utbildning: Vetenskapsteori för pedagoger 
Undervisningsserien, Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet, nr 8, 1986.

Drömmen om det öppna systemet
Tvärsnitt, nr 2, 30-37, 1986.7.

Sanningen om döden
En kritisk kommentar till Herman Tönnessens “Jeg velger sannheten”.
Norsk filosofisk tidsskrift, årgång 20, nr 1, 95-103, 1985.

Dennett on cognitive ethology – a broader view
The Behavioral and Brain Sciences, vol 8, nr 4, 760-62, 1985.

Vad är ett noem? Några funderingar kring Husserls teori om varseblivning. 
I Språk, kunskap, medvetande. Festskrift tillägnad Ivar Segelberg på hans 70-årsdag. Göteborg 1984.

Heidegger – en traditionell filosof
Filosofisk tidskrift, årgång 5, nr 1, 1-21, 1984.

Vad är normativ etik? En kommentar till R. M. Hares diskussion av John Rawls “A Theory of Justice”. 
I Sagt och Menat. Festskrift tillägnad Mats Furberg på hans 50-årsdag. Göteborg 1983.

Begrepp, fenomen och beteende
Filosofiskt Herbarium. Festskrift tillägnad Ivar Segelberg. Göteborg 1974.

Populära texter
Kundorienterat väder
Manuskript, mars 2013.

Akta er för Steve Jobs
Manuskript, april 2012.

Dags att sätta igång
BlickPunkt, VVS-företagens tidning, december 2011.

Vem bryr sig om framtiden?
Media Planet bilaga i Svenska Dagbladet, 22 nov 2011.

Skolan och verkligheten
Förord till Framtidens skola redan imorgon av Frida Edman och Jessica Schilling, augusti 2011.

Människans projekt
Nyårsbetraktelse, december 2010.

Tony Judt
Sommarläsning, augusti 2010.

Kan tekniken rädda välfärden?
Föredrag på Komek, Malmö, 18 augusti 2010.

The Next Big Thing in IT
Föredrag på Tieto Tour, juni 2010.

Den gode läkarens framtid
Phizer Idag, april 2010.

Marknaden är en kvinna
Överblivet från Aktivera ditt varumärke, en bok tillsammans med Karin Allergren på Libers förlag, juni 2010.

Från hantverk till vetenskap
Moderna läkare, september 2009. (Med Elof Dimenäs).

Digital kompetens
Pedagogiska magasinet, september, 2009.

IT i skolan
Manuskript, juni 2009.

Tandvård online
Privattandläkaren, maj, 2009.

Vems liv är det, egentligen?
Moderna läkare, no 1, januari, 2009.

Förändringens tid
Manuskript, julafton 2008.

En fantastisk resa
Manuskript, julafton 2008.

Acandopanelen
Acando Magazine, 2005-2008.

Framtidens Internet
Hallå Eniro, december 2008.

Sjukvård online
Moderna läkare, no 5, november, 2008.

Ge oss mer övervakning
Ingenjören, no 9, november, 2008.

Framtidens statsförvaltning
Klipp ur underlags-PM till Medborgarutredningen, 15 september 2008.

Medborgarens perspektiv
Underlags-PM till Medborgarutredningen, i rapporten “Myndiga medborgare”, Fi2007/6780, 15 september 2008.

Sveriges nationaldag
Manuskript, 6 juni 2008.

Medborgarens perspektiv
Dagens Samhälle, maj 2008.

Vad gör Ingvar Kamprad?
Acando Magazine, 01:08, maj 2008.

Good to Great
Gösta-katalogen, mars 2008.

Myndiga medborgare
Kvalitet & Förnyelse, 1/2008.

Från Dylan till Facebook
Manuskript i november 2007.

Mobil klimatvarning
Den mobile medarbetaren, bilaga till Dagens Industri, 8/11 2007.

Sveriges framtid
Manuskript i november 2007.

Globalisering, välstånd och välfärd
Manuskript i november 2007.

Politikens uppgift
Manuskript i november 2007.

Varför förändras inte vården?
Dagens Medicin och Computer Sweden, 23/5 2007.

Virtualisering
Inledningsanförande p IDG:s konferens om Virtualisering, Berns 9/5 2007. Kortare version i Lönsamma IT-investeringar, bilaga till Computer Sweden, oktober 2007.

Sveriges framtida försvar
Modern militär professionalism — försvaret och Sverige i världen, En vitbok utgiven av Sveriges Reservofficersförbund.

Att bryta förtrollningen
Intervju med Daniel C. Dennett, april 2007.

En mobil värld
Den mobile medarbetaren, bilaga till Computer Sweden, 7/3 2007.

Vården och marknaden
Krönika till Vitalis nyhetsbrev, Vitalis News Nr 1/2007, september 2006.

Internet och landsbygden
PM till landsbygdskommittÈn, juni 2006.

Det globala Sverige – en framtidsbild
Computer Sweden, 2/6 2006.

Täck över älven!
GU-Spegeln, december 2005.

Från MBL till KIQ
Computer Sweden, 26/10 2005.

Med rätt att googla
Computer Sweden, 19/10 2005.

Kunskap och konkurrens
Computer Sweden, 12/10 2005.

Verklighet och föreställning
Soul Reflections, nr 17, juni 2005.

Världen förändras — men hur och varför?
Vismas kundtidning, april 2005.

Döden på nätet
Computer Sweden, 25/2 2005.

Building the future
Översättning av text till studenterna på IT-universitetet, februari 2005.

Att försvara nationen
Kort svensk sammanfattning av Defending the Nation, i K. Ydén (red.) New Directions in Military Affairs, Försvarshögskolan 2004.

Information och operation
Framsyn, september 2004.

Den goda marknaden
Alba nr 5, september, 2004.

Ekorrhjulet
Sommarkrönika, augusti 2004.

Systemisering och sårbarhet
Arbetsmaterial till utredning om privat-offentlig samverkan, augusti 2004.

Vem vågar ändra på Sverige?
AnbudsJournalen, augusti 2004.

Kunskap måste vi ha
En kommentar till Lars Ingelstams Kampen om kunskapen, juli 2004.

IT innebär stora förändringar
Sommarkrönika, juli 2004.

Welcome to Stockholm
Krönika till Computer Swedens internationella utgåva, mars 2004.

Helpdesk är hantverk
Krönika Helpdesk Forum 2004.

Makten över framtiden
Text till studenterna vid IT-universitetet i Göteborg, februari 2004.

En samhällsvision
Text till samtal med Stina Lundberg, Comdex 20 januari 2004.

Utan Internet stannar Sverige
Computer Sweden, december 2003.

Mera ketchup p nätet
November 2003.

Det öppna samhället
Föredrag på Kvalitetsmässan i Göteborg, 9 oktober 2003.

På kontoret står bara en server
Krönika för Tech Data, oktober 2003.

Försvaret i marknadssamhället
Föredrag på Krigsvetenskapsakademins höstsymposium, 23 oktober 2003.

Man slipper hoppa tresteg
Dialogen, Telia Elektroniska Nyhetsbrev, oktober 2003.

Dags att släppa in barnen i verkligheten
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, nr 109, 2003.

Mitt företag och jag
Telia-krönika, maj 2003.

Design av mobila tjänster
Föredrag på “Mobil Informatiks Design Expo”, 28 mars 2003.

Telematik på tiden
GÖSTA-katalogen, 25 februari 2003.

Doktorn on-line servar vårdkonsumenten
Intervjuad av Klas Rosell oktober 2002.

Drivankare i mobilsamhället
Pfizer kundtidning, DAISY News, november 2002.

Mobil-Sverige behöver tjänstemäklare
Dagens Industri 2002-08-28

En mobil helpdesk
Krönika till Institute for International Research AB.

Vilka mobila tjänster får vi?
Rådet för mobila tjänster, 10, 2002.

Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 2011.
Ett muntligt bidrag till IT-kommissionens hearing, september 2001.

Ingenjörerna i tjänstesamhället
Förord till C. Sturmark & U. Brandén Digital kommunikation i nätverkssamhället, Svenska Förlaget 2001.

Stora städer, små människor
Manuskript, augusti 2001

Teknik för nomader
Rådet för mobila tjänster, maj 2001

Framtidens mobila tjänster
Rådet för mobila tjänster, april 2001

Tekniken och tänkandet
En kortare version i Res Publica, mars 2001

Nu är det kroppens tur
Telia Mobile Magasinet, februari 2001

“Den svenska modellen”
Telia Mobile Magasinet, januari 2001

Svenska IT-universitetet
Computer Sweden, januari 2001

Det goda IT-samhället
Computer Sweden, januari 2001

En liten tid vi leva här..
Telia Mobile Magasinet, december 2000

Sverige ett kunskapssamhälle?
Computer Sweden, december 2000

Från system till användning
Computer Sweden, december 2000

Svenska IT-universitetet
Computer Sweden, november 2000

“Det pågår en samhällsrevolution”
Intervjuad av Fredrik Svedjetun, Visioner och Verklighet, november 2000

CRM som samarbete
Magasinet, oktober 2000

Le livre est mort
Svar till Hans Bergström. Ikoner nr 5, 2000

Trafiken i framtiden
Vägverket, oktober 2000

“Med passionen som drivkraft”
Recension av Christer Sturmarks bok Den nya ekonomin, oktober 2000

Är du 1900-tal?
Telia Mobile Magasinet, september 2000

Vill du titta på min telefon 2?
Telia Mobile Magasinet, augusti 2000.

Vill du titta p min telefon 1?
Kista Competence, juli 2000

Den nya ekonomin
Kort version, juni 2000

Den nya ekonomin
Manuskript, juni 2000

Den mobila staden
Manuskript, maj 2000

Är du Wap, eller?
Roaming, februari 2000

Gösta online
Gösta-katalogen, februari 2000

Den tredje industriella revolutionen?
Manuskript, januari 2000

Den blomstertid nu kommer?
Pedagogiska magasinet, januari 2000

Den blomstertid nu kommer?
En kortare version i ProNova, januari 2000

IT förändrar staden
Manuskript, januari 2000

Har du mött mitt kylskåp?
inside.outside 4, november 1999

Vem bestämmer över framtiden?
SESAM 4, november 1999

Ropen skalla bredband åt alla
Roaming, oktober 1999

Livet på nätet år 2010 – en teknisk framsyn
Tekniska Mässan Stockholm, oktober 1999

Mobile City
Computer Sweden, oktober 1999

En röd liten stuga?
Skanska krönika, september 1999

Istället för att fiska
Roaming, augusti 1999

Se upp från tekniken!
Computer Sweden, augusti 1999

IT och EU
Computer Sweden, juni 1999

Men vem är Lenin?
Computer Sweden, maj 1999

Boken är död
Roaming, maj 1999

Arbete är möten
Perfect Match, april 1999

Kunskapsarbete
Computer Sweden, april 1999

IT och kärleken 
Roaming, april 1999

Knowledge Management
Computer Sweden, mars 1999

Välkommen till Framtiden
Roaming, mars 1999

Dyr IT-användning
Computer Sweden, februari 1999

Det goda livet
Roaming, februari 1999

Marknaden i Anjuna
Computer Sweden, januari 1999

Hemlösa nomader
Roaming, december 1998

Hjärtlös oföretagsamhet
Computer Sweden, november 1998

För mycket Arvid
Roaming, november 1998

Teknikens Makt
Computer Sweden, October 1998

The Electronic Market
Rivista della Fondazione IBM Italia, vol. 6, nr 3, 1998

Nomader emellan
Roaming, november 1998

En ny IT-högskola
Göteborgs universitet, september 1998

Varning för infrastruktur
Computer Sweden, september 1998

Marknaden som arbetsform
Computer Sweden, augusti 1998

Hemliga möten
Computer Sweden, juni 1998

Hur är det egentligen med IT? 
Computer Sweden, april 1998

Är det dags att lägga ner Sverige?
Computer Sweden, februari 1998

Trött på kvalitet 
Computer Sweden, januari 1998

Det nya företaget
Computer Sweden, december 1997

Framtidsarkeologi – Intervju om pratsamhället
Telia Calling, 24/11 1997

Framtidsarkeologi
Corporate Computing, 22/10 1997

Från ADB till IT
Corporate Computing, 21/9 1997

Att arbeta är att mötas
Corporate Computing, 27/8 1997

IT är inte vår kärnverksamhet
Guide Debatt, juni 1997

Ett samtidigt samhälle
Corporate Computing, 18/6 1997

Är Du tillgänglig gamle vän?
Corporate Computing, 28/5 1997

Varning för kund
Corporate Computing, 9/4 1997

När skolfabriker och vårdfabriker läggs ned
Intervju i Konsten att byta PA/Lönesystem. Svenska Kommunförbundet 1997.

Intervju om framtiden, 13/1 1997

Intranet
Paneldebatt SVING/SVIG konferensen, september 1996

Låtom oss gå upp i nätet
Svenska Dagbladet, 10/9 1995. (Med Janlert, L-E.)

Forskarporträtt
Vetandets värld, 2/8 1995. Intervjuad av Per Gustafsson

För lata för framtiden
Götheborgske Spionen, nr 5, 1995

Drömmen om det verkliga livet?
Svenska Dagbladet, 9/10 1994

Intelligent teknologi kan förändra vården
VårdDialogen, november 1994

Bricolage, elektronisk post, erotik
Svenska Dagbladet, 16/9 1994

Se upp: Nätverkssvärmare i farten!
Svenska Dagbladet, 8/5 1994 (Med Janlert, L-E.)

Låt idrotten ta över krigets roll
Ny teknik, nr 15, april 1989

Recension av M. Bertilsson “Slaget om det moderna”
Arbetet, 23/1 1989. Omtryckt i Humanismen utmanad, KHS 1989

Recension av J. Hoffmeyer “Naturen i huvudet”
Arbetet, 6/9 1988. Omtryckt i Humanismen utmanad, KHS 1989

Modevågor i vetenskapsvärlden
Ny teknik, nr. 44, november 1988

Tekniken styr vetenskapen
Ny teknik, nr. 41, oktober 1988

Recension av Pelle Ehns “Work-oriented design of computer artifacts” 
Dagens Nyheter, 2/8 1988

I den stora världen fungerar inte samvetet
Libertas, nr. 3, 1988

Vem vaktar demokratin?
Libertas, nr. 1-2, maj 1988

Recension av Jœrgen Banslers “Systemudvikling: teori og historie i skandinavisk perspektiv” 
Arbetet, 13/4, 1988

Tillbaka till grekerna!
Svenska Dagbladet, 7/7, 1987

von Wright von oben
Svenska Dagbladet, 18/5, 1987

Recension av Erland Lagerroth’s “Mot en ny vetenskap”
Vest, nr. 4, 1987

Trams – Harning föraktar barnens arbete
Göteborgs-Tidningen, 18/11, 1986 (Med B. Roos)

Återupprätta inte metafysiken
Dagens Nyheter, 29/4, 1986

Recension av S. Lindholms “Kunskap: Från fragment till helhetssyn”
Dagens Nyheter, 22/4, 1986

Behöver barndomen moderniseras?
Göteborgs-Posten, mars, 1986 (Med B. Roos)

Vem är Carl Rothlin? 
Hjärnstorm, nr. 27, 1986

Utbildningens rationalisering
KRUT, 44, 4, 1986

Recension av D. Hofstadters “Gödel, Escher, Bach”
Dagens Nyheter, 25/10, 1985

Recension av A. Werner (red.) “Filosofi och kultur, band 2”
Dagens Nyheter, 2/9, 1985

Ge byrkraterna en chans.
Dagens Nyheter, 2/4 1985

Om att ta barn p allvar. Recension av Gareth Matthews “Barn filosoferar”.
Sophia: Tidskrift för filosofi- och psykologilärares förening, 14:2, 26-31, 1984

Recension av Dawkins “Den själviska genen”.
Västerbottens Folkblad, 29/9, 1984

Vad kan vi lära av Sartre?
Göteborgs-Tidningen, 23/4, 1980 (Med K. Ericsson)

Några ord om trygghet
Göteborgs Lokalradio, 23/5, 1979

Konsten att använda många ord för att säga ingenting
Göteborgs-Posten, 15/8, 1978 (Med Kjell Ericsson)