Månad: oktober 1994

Föredrag på IT-festivalen i Stockhoolm 94-10-23, seminarium på Tekniska muséet.   Frågan om skolans roll och karaktär i informationssamhället kan antingen uppfattas som en mycket konkret fråga om vad vi gör idag, och där har jag inte mycket att bidra …

Finns det skolor i cyberspace? Läs mer »

Föredrag på restaurang Gillestugan, Göteborg. Publicerad i Facta & Futura, 1, 1994. Om hur livet ter sig i en värld byggd av information snarare än materia, när den moderna tekniken gjort drömmen verkligare än verkligheten. Som verkligheten själv När man läser en …

Cyberspace – fantasi och verklighet Läs mer »