Månad: januari 2000

Jag hamnar ibland i hetsiga diskussioner med företrädare för Industriförbundet om hur man skall uppfatta IT-revolutionen. Innebär IT en vidare förädling av industrisamhället eller signalerar IT tvärtom industrisamhällets död? Är IT-revolutionen en fortsättning på den industriella revolutionen eller är den …

Den tredje industriella revolutionen Läs mer »

Pedagogiska Magasinet, januari 2000 Jag är på kvartssamtal med min 13-åring. Vi har klämt oss ned i gymnastikexpeditionen, ett litet kyffe på knappa 7 kvadratmeter. Vi sitter tätt ihop, omgivna av trasiga gymnastikredskap och pappershögar. Det luktar gymnastik. Läraren säger …

Den blomstertid nu kommer? Läs mer »

En kortare version av “Den blomstertid nu kommer?” i ProNova, januari 2000 Det är första gången jag besöker min sons högstadieskola. Den är sliten, kall och grå, och gör mig nedstämd. Det är här min son förbereds för livet. Det …

Den nya kunskapen Läs mer »

En vision för Malmö stad, januari 2000, omtryckt i E. Dalman (red.) Tänk – 21 inlägg om framtidens stad, Ordfront 2001 Informationsteknologi (IT), dvs processorer, minnen, displayer, teleteknik, radiosändare, är elektroteknik för behandling, lagring, visualisering och förmedling av information. IT …

IT förändrar staden Läs mer »