Månad: januari 2000

Den tredje industriella revolutionen

Jag hamnar ibland i hetsiga diskussioner med företrädare för Industriförbundet om hur man skall uppfatta IT-revolutionen. Innebär IT en vidare förädling av industrisamhället eller signalerar IT tvärtom industrisamhällets död? Är IT-revolutionen en fortsättning på den industriella revolutionen eller är den

Den blomstertid nu kommer?

Pedagogiska Magasinet, januari 2000 Jag är på kvartssamtal med min 13-åring. Vi har klämt oss ned i gymnastikexpeditionen, ett litet kyffe på knappa 7 kvadratmeter. Vi sitter tätt ihop, omgivna av trasiga gymnastikredskap och pappershögar. Det luktar gymnastik. Läraren säger

Den nya kunskapen

En kortare version av “Den blomstertid nu kommer?” i ProNova, januari 2000 Det är första gången jag besöker min sons högstadieskola. Den är sliten, kall och grå, och gör mig nedstämd. Det är här min son förbereds för livet. Det

IT förändrar staden

En vision för Malmö stad, januari 2000, omtryckt i E. Dalman (red.) Tänk – 21 inlägg om framtidens stad, Ordfront 2001 Informationsteknologi (IT), dvs processorer, minnen, displayer, teleteknik, radiosändare, är elektroteknik för behandling, lagring, visualisering och förmedling av information. IT

Top