Månad: april 2007

Att bryta förtrollningen

En intervju med filosofen Daniel C. Dennett om religionen som naturfenomen. Intervjuare: Bo Dahlbom Daniel C. Dennett är en av världens mest framstående, nu levande filosofer, känd såväl för sina mer tekniska bidrag till medvetandefilosofin och evolutionsteorin, som för sina

Top