Månad: september 1998

En ny IT-högskola

Göteborgs universitet, september 1998 IT förändrar vårt samhälle med samma kraft som en gång maskinerna. När maskinerna kom övergav vi livet på landet och flyttade till städerna för att arbeta i fabrik och studera till ingenjör. Bönderna försvann, och vi

Varning för infrastruktur

Computer Sweden, september 1998 I början av 90-talet skulle företagen bli mer flexibla för att klara konkurrensen i en värld som IT förvandlat till en global och föränderlig marknad med krävande kunder. Samtidigt lanserade Clinton och Gore sitt program för

Top