Darren Acemoglu & Simon Johnson (2023) Power and Progress. Teknikoptimismen är stark i Silicon Valley. Peter Diamandis bloggar oförtrutet vidare om att överflödets tid snart är här. Marc Andreesen skriver nietzscheanska manifest om att tekniken och marknaden ger oss en fantastisk framtid. Men annars …

Teknikoptimism Läs mer »