Månad: augusti 2003

KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, nr 109, 2003 Som arbete betraktat är skolarbetet meningslöst. Mycket möda utan resultat. Skolan är ett ställe att vara på medan vi väntar på livet och den ger oss i bästa fall examen och betyg som gör …

Dags att släppa in barnen i verkligheten Läs mer »