Den industriella revolutionen förvandlade västvärlden och gav oss ett fantastiskt välstånd. Varför skedde detta här i Europa och inte i Kina eller Arabvärlden? Mest känt är väl Max Webers svar på denna fråga i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda …

Vi är annorlunda Läs mer »