Månad: maj 2016

Trump blir president

Nu ser Donald Trump ut att bli vald till president i USA i november. Många undrar hur detta är möjligt. Hur kan en majoritet av amerikanarna rösta fram en så uppenbart olämplig person till president? Trump är okunnig, oberäknelig, fördomsfull

Den digitala revolutionen

Föredrag på TCO-konferensen, Vad ska vi jobba med i framtiden?, 18 maj 2016. Digitaliseringen ökar tempot och intresset för hur den omvandlar vårt samhälle växer. En rapport från Oxford och en bok från MIT har skrämt upp oss med diskussioner

Robotarna och jobben

Den 18 maj 2016 höll jag ett kort föredrag om framtiden och jobben på en dag arrangerad av TCO.  

Top