Månad: september 1997

Corporate Computing, 21/9 1997 På 30 år har tjänstemännens andel av de sysselsatta fördubblats. Från 40% till 80%. Till en början var det inte lätt för de nya tjänstemännen att veta vad de skulle göra. Men snart växte det fram …

Från ADB till IT Läs mer »