Månad: juni 1997

IT är inte vår kärnverksamhet

Guide Debatt, juni 1997 Vi har alltid klagat över att ledningen i stora användarföretag inte tillräckligt intresserar sig för IT. Men vad säger man till ett industriföretag som säljer sin data-avdelning i en strävan att satsa på sin kärnverksamhet? Och

Ett samtidigt samhälle

Corporate Computing, 18/6 1997 När industrisamhället drar sig tillbaka, flyttar vi blicken från varuproduktion till tjänsteutövning. Vi satsar mer på kommunikation än på produktion. I stället för att bygga organisationer som maskiner med hjälp av ritningar och scheman, låter vi

Top