Dagens västerländska samhällen är effektivt organiserade för samarbete, men inte lika bra på att stödja mänskligt umgänge. Vi får mycket gjort, men många är ensamma. Den allmänna välståndsökningen har gjort oss mer oberoende av andra. Vi behöver inte låna verktyg …

Lokala plattformar Läs mer »