Månad: april 1998

Hur är det egentligen med IT?

Computer Sweden, april 1998 Hur är det egentligen med IT — är det en revolution? Och i så fall, hur fort kommer förändringen att gå? Och blir det ett gott samhälle? Tre frågor som vi alla borde ha svar på,

Top