Månad: juni 2016

Den industriella revolutionen

(Detta är en första skiss till inledningskapitlet i vad som skulle blivit en bok om den digitala revolutionen. Så här inledde jag många föredrag år 2015, men nu känns den inledningen redan överspelad. Digitaliseringen rör sig så fort att den

Jobben kommer att försvinna, eller?

Här blir jag intervjuad om robotarna och jobben i HiQ Magazine 2016. Magasinet i sin helhet är inte alls dumt och finns både på svenska och engelska.

Top