Månad: november 2011

Vem bryr sig om framtiden?

Media Planet bilaga i Svenska Dagbladet, 22 nov 2011.  Alla verkar överens om att energieffektivisering är det självklara sättet att snabbt göra någonting åt den globala uppvärmningen. Särskilt när det gäller vardagsanvändningen av energi finns stora vinster att göra med

Internet och demokratins framtid

Föredrag för Kultur i Väst i Göteborg. Videon finns på vimeo.com/32137681

Top