Månad: november 2011

Media Planet bilaga i Svenska Dagbladet, 22 nov 2011.  Alla verkar överens om att energieffektivisering är det självklara sättet att snabbt göra någonting åt den globala uppvärmningen. Särskilt när det gäller vardagsanvändningen av energi finns stora vinster att göra med …

Vem bryr sig om framtiden? Läs mer »

Föredrag för Kultur i Väst i Göteborg. Videon finns på vimeo.com/32137681