Vi människor får vår identitet av kulturen och ju mer och varierad kultur vi har desto intressantare personer blir vi. En människa som rest mycket, sett mycket, läst mycket, upplevt mycket har mer att berätta, kan delta i fler samtal, …

Två kulturer Läs mer »