Månad: oktober 1999

SESAM 4, oktober 1999 Ingenjörsvetenskapsakademin driver just nu ett projekt om framtidens teknikanvändning. I “Teknisk framsyn”, som projektet kallas, är uppgiften att ge förslag på teknikområden som det svenska kunskaps- och innovations-systemet skall satsa på för att bäst bidra till …

Vem bestämmer över framtiden? Läs mer »

Roaming, oktober 1999 Näringsministern kunde travestera 70-talets demonstrationskörer när han glatt berättade att regeringen nu vill förverkliga infrastrukturutredningens förslag om en nationell infrastruktur. Det är sju år sen Gore och Clinton gick ut med sitt program för en nationell informationsinfrastruktur. …

Ropen skalla bredband åt alla Läs mer »

Tekniska Mässan Stockholm, oktober 1999 Som bönder och lantarbetare levde vi på landet. Det var ett liv med hårt fysiskt arbete, ofta under tämligen vidriga förhållanden med kyla, smuts och regn. 1860 var 80 procent av svenskarna bönder. Så kom …

Livet på nätet år 2010 – en teknisk framsyn Läs mer »

Computer Sweden, oktober 1999. Det är klart vi skall ha bredband i bostäderna. Så växer marknaden för Internet-tjänster och vi får ökad tillväxt. Satsningen på bredband är lika självklar som idén om personalköp av PC hemma. Men samtidigt som vi entusiastiskt …

Mobile City Läs mer »