Månad: oktober 1999

Vem bestämmer över framtiden?

SESAM 4, oktober 1999 Ingenjörsvetenskapsakademin driver just nu ett projekt om framtidens teknikanvändning. I “Teknisk framsyn”, som projektet kallas, är uppgiften att ge förslag på teknikområden som det svenska kunskaps- och innovations-systemet skall satsa på för att bäst bidra till

Ropen skalla bredband åt alla

Roaming, oktober 1999 Näringsministern kunde travestera 70-talets demonstrationskörer när han glatt berättade att regeringen nu vill förverkliga infrastrukturutredningens förslag om en nationell infrastruktur. Det är sju år sen Gore och Clinton gick ut med sitt program för en nationell informationsinfrastruktur.

Livet på nätet år 2010 – en teknisk framsyn

Tekniska Mässan Stockholm, oktober 1999 Som bönder och lantarbetare levde vi på landet. Det var ett liv med hårt fysiskt arbete, ofta under tämligen vidriga förhållanden med kyla, smuts och regn. 1860 var 80 procent av svenskarna bönder. Så kom

Mobile City

Computer Sweden, oktober 1999. Det är klart vi skall ha bredband i bostäderna. Så växer marknaden för Internet-tjänster och vi får ökad tillväxt. Satsningen på bredband är lika självklar som idén om personalköp av PC hemma. Men samtidigt som vi entusiastiskt

Top