Månad: maj 1997

Corporate Computing, 28/5 1997 Kommer du ihåg 70-talet, när vi vi gjorde körningar en gång i månaden? Glömde man något fick man vänta till nästa månad. Fabrikernas samhälle är ett sådant batch-samhälle. Varor kommer i klump och man lär sig …

Är Du tillgänglig gamle vän? Läs mer »