Månad: december 2012

I december 2012 höll jag ett föredrag om myndigheternas utmaningar i vår tid. Jag diskuterade fyra utmaningar: Hur ska myndigheterna bäst hantera kraven att blir mer som företag? Vad innebär kraven från ett mer sammanhängande och rörligt samhälle på rationell, …

Från statsförvaltning till statsförändring Läs mer »