Månad: oktober 1993

I B. Atlestam (red.) Infrastruktur för informationssamhället, Stockholm: Nutek, 1995. (Med L.-E. Janlert) Från bitspedition till cyberspace. Om datornätens mening, användning och verkan Bo Dahlbom och Lars-Erik Janlert Informationsteknologin är vår tids de vises sten. Rätt använd lär den kunna förvandla snart …

Från bitspedition till cyberspace Läs mer »