Jag läser en mycket trevlig och populärt skriven filosofibok av David Chalmers, Reality+ (2022). Chalmers är känd för sina bidrag till medvetandefilosofin och särskilt sin diskussion av vad han kallar ”the hard problem”. Här diskuterar han den nya vr-tekniken och …

Teknofilosofi Läs mer »

YouTube gör det möjligt att följa uppståndelsen kring generativ AI på ett sätt som vore otänkbart för bara 20 år sedan. Där finns mängder av spännande föredrag, intervjuer och debatter med AI-forskare som diskuterar ChatGPT och har olika uppfattningar om …

Maskininlärning Läs mer »