David Chalmers (2022) Reality+  Jag läser en mycket trevlig och populärt skriven filosofibok av David Chalmers, Reality+ (2022). Chalmers är känd för sina bidrag till medvetandefilosofin och särskilt sin diskussion av vad han kallar ”the hard problem”. Här diskuterar han den …

Teknofilosofi Läs mer »

Pedro Domingos (2015) The Master Algorithm YouTube gör det möjligt att följa uppståndelsen kring generativ AI på ett sätt som vore otänkbart för bara 20 år sedan. Där finns mängder av spännande föredrag, intervjuer och debatter med AI-forskare som diskuterar …

Maskininlärning Läs mer »