Månad: januari 2009

Moderna läkare, no 1, 2009 En majoritet av Sveriges läkare är äntligen positiva till dödshjälp. Nu gäller det bara att våra politiker tar sitt ansvar och utformar förslag för hur verksamheten bäst organiseras. Det handlar om en efterlängtad modernisering. Den …

Vems liv är det, egentligen? Läs mer »