Banktjänster, biljettförsäljning, bokningar, parkering, betalningar – listan är lång med tjänster som blivit effektivare med digital teknik. Digitaliseringen innebär ofta att självbetjäning ersätter kön till en yrkesmässig tjänsteutövare. Införandet av de nya tjänsterna är inte oproblematisk. Tekniken utvecklas hela tiden …

Digitalt misslyckande Läs mer »