Darrell Bricker och John Ibbitson (2019) Empty Planet I The Economist kunde man den 6 juni 2023 läsa att världens födelsetal som år 2000 var 2,7 nu har sjunkit till 2,3. När födelsetalet blir mindre än 2,1 kommer befolkningen i …

En tom planet Läs mer »