Månad: juni 1998

Computer Sweden, juni 1998 Varor produceras i fabriker. Tjänster utövas tillsammans med kunden. I stället för att dra oss undan för att arbeta, kommer alltmer av arbetet att utföras i möten. Fokus flyttar från produktion till affär. Att arbeta blir …

Hemliga möten Läs mer »

I B. Dahlbom, S. Beckman & G. B. Nilsson, Artifacts and Artificial Science. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2002. Technology is an amazing productivity enhancer, and its role in easing our burdens and producing economic growth is, of course, unquestioned. But the …

The Idea of An Artificial Science Läs mer »