Computer Sweden, juni 1998 Varor produceras i fabriker. Tjänster utövas tillsammans med kunden. I stället för att dra oss undan för att arbeta, kommer alltmer av arbetet att utföras i möten. Fokus flyttar från produktion till affär. Att arbeta blir …

Hemliga möten Läs mer »