Månad: november 2000

Computer Sweden, 17 november 2000 Dotcomföretagen ville ta 1900-talets postorder till nätet. Men i 2000-talets tjänstesamhälle vill vi ha mer service, inte mindre. Många mobilföretag satsar på att göra 1900-talets kontor mobila. Men på 2000-talet har vi befriat oss från …

Svenska IT-universitetet Läs mer »

Intervju av Fredrik Svedjetun, Visioner och Verklighet, november 2000 Hem och arbetsliv förändras drastiskt, enligt professor Bo Dahlbom Under 1900-talet var fabriken symbolen för näringslivet. Vi arbetade under avtalade tider, på bestämda platser och bakom stängda dörrar. Nu förändras allt i grunden. …

“Det pågår en samhällsrevolution” Läs mer »