Månad: februari 2004

Makten över framtiden

Text till studenterna vid IT-universitetet i Göteborg, februari 2004 Under 1990-talets sista år fick Sverige uppleva en fantastisk IT-boom med nystartade webbbyråer som köpte etablerade dataföretag och expanderade ut i Europa, med dotcom-företag som erbjöd oss allt vad vi kunde

Top