Månad: januari 2001

“Den svenska modellen”

Telia Mobile Magasinet, januari 2001 Starkast intryck av alla föredrag jag hört gjorde nog det som islänningen Pall Skulason höll i Göteborg för tio år sedan. Man måste skilja på akademisk filosofi – som bedrivs på arbetstid av statligt avlönade

Svenska IT-universitetet

Computer Sweden, 19 januari 2001 Med bredband både fast och mobilt, och med ett allt mera mobilt vardagsliv knyts Sverige allt tätare samman. Med en folkmängd som en mindre storstad och med ett statligt universitetssystem blir det självklart att det

Det goda IT-samhället

Computer Sweden, 5 januari 2001 IT-äventyret började redan 1994, när Bildt skickade mail till Clinton och tillsatte en IT-kommission för att Sverige skulle ta IT-språnget. Internet blev känt för en större allmänhet och snart ville företagen ha hemsidor. Framfab, Spray,

Top