Month: November 2000

Svenska IT-universitetet

Computer Sweden, 17 november 2000 Dotcomföretagen ville ta 1900-talets postorder till nätet. Men i 2000-talets tjänstesamhälle vill vi ha mer service, inte mindre. Många mobilföretag satsar på att göra 1900-talets kontor mobila. Men på 2000-talet har vi befriat oss från

Posted in Texter

“Det pågår en samhällsrevolution”

Intervju av Fredrik Svedjetun, Visioner och Verklighet, november 2000 Hem och arbetsliv förändras drastiskt, enligt professor Bo Dahlbom Under 1900-talet var fabriken symbolen för näringslivet. Vi arbetade under avtalade tider, på bestämda platser och bakom stängda dörrar. Nu förändras allt i grunden.

Posted in Intervju