Intervju om framtiden

Hej Bertil,

Några snabba spekulationer, gjorda mot bakgrund av en enkel modell — För 100 år sedan var vi alla bönder som levde på landet; sedan följde vi med maskinerna in till fabrikerna och livet i staden; nu har IT fått oss att börja flytta igen, ut till nätverken på nätet — och med hjälp av min framtidsarkeologiska metod enligt vilken framtidens teknik avslöjar framtidens samhällsliv. Och om framtidens teknik verkligen är Internet och dess efterföljare, då blir det så här att leva på nätet:

Familjens stabilitet fortsätter att minska, och ca 2020 förlorar den sin roll som ekonomisk enhet. Den ersätts av mer tillfälliga förbindelser och öppnare sociala nätverk.

Staten fortsätter att utvecklas i riktning mot koncernledning med huvudsakligen internationella uppgifter. Så småningom går de europeiska staterna upp i en enda europeisk stat — kanske ca 2050 — och den svenska riksdagen uppgår i en europeisk riksdag. Samtidigt sker en pågående förstärkning av regionala identiteter. Vi blir européer.

Religionen fortsätter att locka människor, men i allt mer varierande former, med allt större inslag av mystik och underhållning. Ju högre tempo, ytligare mediavärld, och komplexare samhälle vi människor utsätts för, desto större blir vårt behov av ”opium”, den sorts enkla lösningar som endast religionen erbjuder.

Boken har redan 2030 blivit ett museiföremål, en souvenir från det förflutna. Fortfarande ges det ut rätt mycket böcker, men boken har förlorat karaktär av bruksvara. Den används inte i utbildningen längre, och inte heller i underhållningen.

Datorn har redan 2005 vuxit helt samman med telefonen och blivit en billig terminal med vars hjälp du, var du än befinner dig, i vila eller rörelse, kopplar upp dig mot nätet.

Skolan försvinner ca 2015 och all utbildning integreras med resten av livet. Vid denna tid blandas arbete, underhållning, utbildning, personvård, på ett tämligen kaotiskt vis. Så småningom kommer en ny ordning att upprättas, men det kommer att ta lång tid.

Demokratin utvecklas vidare i riktning mot den specialisering som innebär att alla har en möjlighet att påverka politiska beslut men på samma sätt som gäller alla områden i komplexa samhällen — genom att bli expert och göra karriär. Genom att lyckas få en plats i Berlin, Europas huvudstad redan 2030, kan du vara med och fatta politiska beslut. Men eftersom samhällen formas av teknik så är ditt politiska inflytande naturligtvis större om du sitter i Ericssons styrelse än om du sitter i Europa-parlamentet.

Arbetslöshet finns inte efter 2015 eftersom skillnaden mellan att ha ett arbete och inte ha det har försvunnit. Arbetsrätten har gått samman med allmän civilrätt eftersom arbetets särställning försvunnit.

TV:n liksom radion, tidningarna, och filmen finns 2010 on-line på nätet och har förvandlats till interaktiva medier, vilka 2030 tillsammans utgör en enorm virtuell verklighet, i vilken vi tillbringar så gott som all vår tid.

Resandet bara ökar och ökar, åtminstone fram till ca 2020, när det i större utsträckning övergår i virtuellt resande.

Ordet ”internet” kommer vi att sluta använda 2005 när nätet på allvar börjat bli den nya värld i vilken vi lever, arbetar, umgås och roar oss.

Lite hastigt nedtecknat 970113,

Bo Dahlbom