Att arbeta är att mötas

Corporate Computing, 27/8 1997

Tänk om man vetat för tio år sedan att 90-talet skulle bli Internets årtionde. Då kunde man skaffat sig försprång som web-designer, intranät-utvecklare, eller java-programmerare, och köpt aktier i Netscape så snart de släpptes.

Vad skall vi göra med IT på 00-talet? Vad skall vi satsa på idag för att skaffa oss försprång? (Ja, varför skulle jag berätta det för er?) Kan man göra mer än gissa? Det är klart man kan. Det är inte svårare att studera framtiden än det förflutna.

På 60-talet räknade vi med IT, på 70-talet utvecklade vi informationssystem och administrerade, på 80-talet ordbehandlade vi, och på 90-talet skickar vi email. ADB fanns redan i början av 60-talet, och det gick att både ordbehandla och skicka mail med 60-talets maskiner. Vi räknar förstås mer än någonsin nu på 90-talet.

Ändå är det för varje årtionde lätt att finna den användning som öppnar nya marknader och skapar nya affärsmöjligheter. Vilken blir 00-talets dominerande användning?

Se dig omkring. Vad finns det för IT-användningar som är på väg framåt? Det måste ju vara en användning som engagerar många eller mycket viktiga användare. Och helst media.

Försvarsindustrin räknar. Det var så det fanns kapital till att bygga de första maskinerna. Välfärdsstaten kontrollerar. ADB började i Sverige med mantals- och uppbördsregistret. I USA spelade folkräkningen en viktig roll. Och det blev olagligt att inte ha ordning på räkenskaperna.

När tjänstesamhället växer fram på 70-talet uppfattas tjänsteutövning först som dokumenthantering. ADB, ordbehandling, och ärendehantering, kopiatorer och laserskrivare får alla arbetsuppgifter att utgå ifrån och avslutas i dokument.

Men under 90-talet har en annan utveckling inletts. Förbättrad kommunikationsteknik har ökat tempot och gjort dokumenten inaktuella redan innan de blivit klara. Personliga kontakter och möten har alltmer övertagit dokumentens roll. En tilltagande kundorientering har också fått tjänstemannen att lyfta ögonen från formuläret. Hon vill inte längre interagera med datorn utan med kunden.

När arbete blir detsamma som möten, blir mötesteknik den nya IT-användningen. Och här finns mycket att göra: teknik för virtuella och fysiska möten, för möten i bilen, teknik som schemalägger möten, visar vägen till dem, summerar dem och skriver protokoll. Än så länge går vi från möten med kladdiga anteckningar, och mycket arbete ogjort. När arbetsdagen är en enda lång serie möten måste sådant klaras av under mötena. Det finns inga andningshål.

Utbildning, sjukvård, ledning, försäljning, underhållning – det viktiga är mötet. Media handlar bara om möten. OK att vi skall räkna, registera, ordbehandla och skicka mail även nästa årtionde, men framför allt skall vi mötas. Så, när du år 2005 har blivit förmögen på mötesteknik, skicka inte ett mail och tacka, utan ordna hellre ett möte.

Bo Dahlbom
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg och forskningsledare vid Viktoriainstitutet
dahlbom@adb.gu.se