Hemliga möten

Computer Sweden, juni 1998

Varor produceras i fabriker. Tjänster utövas tillsammans med kunden. I stället för att dra oss undan för att arbeta, kommer alltmer av arbetet att utföras i möten. Fokus flyttar från produktion till affär.

Att arbeta blir att mötas. Till en början går mycket tid åt att arrangera möten: finna tid och plats, reservera tid, boka och hantera biljetter, hantera förändringar och förhinder, ta sig till och från möten, hitta rätt, och komma i tid. Det skulle bli fler möten om vi hade bättre teknik för att administrera dem.

Jag beställer ett möte med några medarbetare och en större kund, anger ungefärlig tid, plats, och prioritet. Några dagar senare får jag veta att taxin väntar. Den kör mig till flygplatsen, där plats är reserverad. I andra ändan väntar en taxi som tar mig till ett hotell. Jag hälsas välkommen. Först då inser jag vilket möte jag kommit till. Under resan har jag klarat av några andra möten, och när mötet är slut lotsas jag vidare till nästa.

Med mobil teknik kan vi mötas medan vi färdas. Mötet kan inledas redan på väg till möteslokalen. Virtuella möten kan blandas med och övergå i fysiska möten. Med bättre reseteknik behöver vi inte tänka på resan, utan kan koncentrera oss på mötet.

I bondesamhället har var sak sin tid. Tid att älska, tid att dö. Solens gång reglerar livet. Allt kommer åter. I fabrikernas samhälle gäller time management, att effektivt utnyttja varje minut, korta ledtiderna, packa dagen tätt med uppgifter. En ständig koll på klockan. Men ändå finns mycket dödtid och väntan. Risk för irritation, men också tillfälle till meditation. I mötenas samhälle råder time out. Allt är möten. Ständigt möten. Tekniken tar oss till och från möten. Vi behöver inte tänka på tiden. Det enda vi behöver göra är prioritera. Men när skall vi meditera?

Tekniken håller reda på mina möten. Ingen vet utom tekniken vart jag är på väg, vad nästa möte har att erbjuda. Jag ger mitt liv riktning genom det sätt jag prioriterar och de initiativ till möten jag tar. Jag har makt över dig om jag har makt över din kalender.

Den nya kvinnan i mitt liv har makt över min kalender. Hon kan få ett möte med mig i Hong Kong om 6 timmar även om det innebär att viktiga kundmöten ställs in och jag får ståplats i Concorden. Men tekniken hanterar allt detta medan jag sitter i möte. Lika överraskad som alltid ser jag henne komma emot mig i hotell-lobbyn.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet