För mycket Arvid

Roaming, november 1998

När de svenska bonddrängarna kom till Amerika hade de mycket att lära. Nu är det tvärtom. En vän på besök från USA har varit i Stockholm två dagar när vi ses. Går du också omkring på stan och pratar i telefon? frågar han förundrad. Jag tänker på Arvid med gapande mun i New York.

Nu är det vi som ligger före. Det är inte USA utan vi som utvecklar umgängesformerna för pratsamhället. Och ju snabbare vi gör det, desto bättre kommer vi att hävda oss på den globala marknaden. De nya umgängesformerna ställer krav på nya produkter och tjänster. Genom att vi ser de kraven först kan vi ta initiativet.

Ta det här med att prata i telefon överallt som exempel. Det är klart det kan irritera. Men lösningen är inte att stänga av telefonen. Lösningen är att utveckla tekniska och sociala lösningar för att göra det möjligt. Bilar bullrar, skitar ned, och tar livet av oss. Vi vill ha bilar ändå.

John Watson, färgstark pionjär i amerikansk psykologi, menade att tänkande är tyst tal. Som små tänker vi högt. När föräldrarna tröttnar på pladdret tvingas vi tänka allt tystare. Till slut blir muskelrörelserna i strupe och mun så små att inte ett ljud hörs. Sätt en mikrofon i strupen och du kan prata i telefon utan att störa din omgivning. Blir du riktigt duktig kan du föra ett samtal i rummet samtidigt som du pratar i telefon kanske med flera stycken samtidigt.

Mina forskare på Viktoria har gjort en liten grej som gör att när du ringer till mig så svarar min röst och säger en del standardfraser beroende lite på vad du säger. Högtalaren står på så jag hör alltihop medan jag sitter och skriver mail. När det blir nödvändigt tar jag över och börjar prata själv. Blir du för långrandig, eller får jag ett samtal till, slår jag på autopiloten igen: Nej det är klart…ja..hmm…ja…

Ju större efterfrågan ett samhälle utvecklar desto bättre förutsättningar har det för företagsamhet. Det är förklaringen till USAs dominans under 1900-talet. Genom att skaffa oss ett försprång i efterfrågan på produkter och tjänster för mobil kommunikation, ger vi det svenska näringslivet en fantastisk chans. Dessa nya produkter och tjänster får en enorm marknad i pratsamhället.

Så vad är det SJ och restaurangerna gör när de inrättar mobilfria zoner, och vad är det vi alla gör genom att stänga av våra telefoner när vi går på möten? Vi motverkar tillväxten i svensk ekonomi. Och vi gör det med en kraft som är betydligt starkare än den som kan utövas av ett tillväxtdepartementäven om det lyckas få oss att köpa mera mjölk.

Tillsammans med finnarna har vi flest mobiltelefoner. Naturligtvis borde vi vara först med pratsamhällets alla innovationer. IT-prylar med radiosändare, GPS-chips, webb-läsare, mer eller mindre integrerade i den vanliga mobilen. Men varför är det då i Japan som Lovegetyn utvecklats? Varför översvämmas inte vårt land av roliga mobilprylar och tjänster? är det för att vi envisas med att stänga av telefonen? är det för att Arvid har makten i svensk industri?

Bo Dahlbom informatics.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet