Har du mött mitt kylskåp?

inside.outside 4, november 1999

Snart behövs det inget folk alls i fabrikerna och bönderna har blivit EU-stödda kulturminnesmärken. På 2000-talet lever och arbetar vi på marknaden. Vi säljer, utbildar, vårdar, utvecklar och förhandlar. Vi har lämnat fabrikerna.

IT har tömt fabrikerna och IT ger oss nya uppgifter. Ett tag var det papper. Vi använde IT till redovisning, ordbehandling och dokumenthantering. Med PC, laserskrivare och kopiator kunde vi hålla varann strängt sysselsatta. Finns inget dokument, har ingenting hänt.

Men på marknaden behövs inte så mycket papper som en telefon. Där är arbete prat och vi behöver IT som stöd för försäljning, förhandling och rådgivning. Vi kallar det elektronisk handel.

Människors vardag, lokalsamhället, transportsystem och nationer får på 1900-talet sin prägel av fabrikerna. 2000-talet organiseras av marknaden. Vi får nätverk, virtuella företag och tillfälliga allianser, lokalsamhällen och nationer upplöses.

Men var finns marknadsplatsen? Vad är det för ett samhälle som växer fram när fabrikerna inte längre är medelpunkten i våra liv? Om alla de som vill dra in bredband i bostäderna har rätt, så kanske vi sitter hemma och möts på nätet. Vi umgås i våra elektroniska kommuner i stället för med grannarna. Vi joggar på rullband och tittar på teve. Livet i IT-samhället blir ett liv därhemma.

Där ute är det mörkt. Gatljusen har för länge sen slocknat. Tistlarna gror i asfalten. Där ute finns endast de hemlösa, de som blivit över. Själva sitter vi barrikaderade bakom avancerade larmsystem, med sinnrika system för leverans av varor utan mänsklig kontakt.

På nätet finns det mängder av tjänster, men i övrigt gäller självbetjäning. Vi gör våra inköp över nätet och varorna kommer hem till oss. Transportsystemet är robotiserat och styrs även det från en bostad. Det var länge sen en hederlig människa vågade sig ut på vägen.

Men livet därhemma kväver oss. Ju mer människor pratar i telefon med varann, desto starkare blir behovet att verkligen träffas. Det virtuella mötet kan inte ersätta det fysiska – inte ännu.

I stället för att likt bönder satsa på bostäderna kan vi dra bredband in i mobilerna. Med wap-telefoner och mobila tjänster blir vi nomader som arbetar, utbildas, underhåller och vårdas – på vägen. I stället för att umgås med kylskåpet drar vi ut i en värld av resor, mötesplatser, hotell och restauranter.

När marknaden tagit makten över fabrikerna, när det är design, marknadsföring och kundrelationer som ger framgång, då kan vi inte sitta hemma och vänta på kunderna. Den nya ekonomin är en ekonomi för nomader med högt tempo i en klippekonomi dominerad av lättrörliga företag och lösa förbindelser till både ting, platser, och människor.

Valet mellan livet därhemma och livet på vägen är ett val mellan den gamla och den nya ekonomin. Framtidens vinnare satsar på mobilteknologi snarare än intelligenta hem och utvecklar flexibla transportssystem för nomader snarare än ett stabilt system för bofasta.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningsledare vid Viktoriainstitutet