Är du 1900-tal?

Telia Mobile Magasinet, september 2000

En dag när min 8-åring kommer hem, säger jag som vanligt: “Hej Mikael, hur var det i skolan idag?” Då tittar han surt på mig och säger: “Jag har inte varit i skolan idag. Kommer du inte ihåg det?” Den frånvarande pappans dåliga samvete överfaller mig och jag söker snabbt skydd i ett filosofisk samtal.

“Men hela klassen och fröken var väl med på teatern? Och ni fick se er omkring och träffa skådespelarna? Och efter pjäsen fick ni ställa frågor till dem och de ställde frågor till er?” Jodå, allt detta hade han varit med om. “Så du lärde dig mycket idag? Och det gör man ju i skolan. Man skulle väl kunna säga att du ändå har varit i skolan idag?”

Då tog han mig i armen, drog fram mig till fönstret och pekade: “Ser du träden där borta? Bakom dem ligger ett rött hus. Man kan inte se det här ifrån. Det är skolan. Vi har inte varit där idag.”

På 1900-talet var företag och organisationer byggnader. På 2000-talet blir de verksamheter. Vi frågar inte längre “Har du varit i skolan idag?” utan “Vad har du lärt dig idag?” Inlärning kan äga rum var som helst, när som helst, och kräver ingen särskild byggnad.

1900-talets företag var fabriker för produktion. 2000-talets företag har lagt undan produktionen och flyttat ut på marknaden. Den mycket omfattande produktion som bedrivs, sker i allt mer automatiserade anläggningar.

Fabriken var ett eget samhälle vid sidan om samhället, en väl avgränsad, självständig organisation, med egna mål, värderingar, kontroll och mått på kvalitet. På marknaden finner vi i stället löst sammanhängande, distribuerade och mobila nätverk av säljare, med varumärke och webbplats för sammanhållning och samarbete.

1900-talets företag var en armé som långt ifrån kunderna organiserade sin attack och utvecklade strategier för hur marknaden skulle erövras. 2000-talets företag är i stället en guerilla som hela tiden anpassar sig efter kunderna, deras organisering, krav och önskemål. Likt en motståndsrörelse infiltrerar den marknaden och håller väl reda på vad kunderna har för sig.

På väg från fabriken till marknaden gjorde 1900-talet en avstickare förbi kontoret. Samtidigt som datatekniken automatiserade fabrikerna skapades nya administrativa fabriker för pappershantering. Finns det inget dokument, så har ingenting hänt. Nu automatiserar vi administrationen och med mobiltelefonen i hand lämnar vi kontoret.

Jag överdriver lite. Men bara lite. Det är klart att vi länge kommer att blanda idéer från fabriken med idéer från marknaden. Men det gäller för 1900-talets stora, och ofta mycket framgångsrika, fabrikskolosser att någorlunda snabbt lära sig marknadens villkor. Annars går det för dem som det gick för USA i Vietnam.

En bra övning är då att försöka tänka sig företaget utan byggnad, utan fabriker, utan kontor. I en sådan övning kan webbplatsen överta många av kontorets uppgifter som samlingsplats. Allt du vill veta om företaget finns på webbplatsen. Men det är fortfarande människorna som gör företaget.

När någon säger fabrik, produktion, process, organisation, kontor, kvalitet – då tänker du 1900-tal. Själv är du mer fokuserad på marknad, sälj, situation, interaktion, individer och kvantitet – du är 2000-tal.

Så nästa gång någon frågar “Var ligger Telia?” så svarar du: “Ligger och ligger. Det är längsedan Telia låg. Telia är uppe och flyger eller åtminstone ute och springer.”

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se