Från system till användning

Computer Sweden, 1 december 2000

Västsverige var i början av 90-talet centrum för forskning och utveckling av så kallade intelligenta transportsystem (ITS). Vägverket och bilindustrin utvecklade, i ett antal stora EU-program, prototyper för elektroniska vägtullar, vägövervakning, navigeringssystem och trafikinformation.

Optimismen var i början stor, men bilägare och följaktligen även bilfabrikanter visade sig till slut rätt ointresserade av ITS. Därför var det inte särskilt svårt för forskarna vid Viktoriainstitutet att 1997 övertala såväl bilindustrin som Vägverket om en annorlunda forskningsinriktning.

I stället för att automatisera transportsystemet, ville forskarna utveckla applikationer och tjänster för folk i rörelse. Så växte det fram ett forskningsprogram (www.siti.se : Mobile Informatics) som kombinerar etnografiska studier av mobil IT-användning med snabb applikationsutveckling.

Folk i rörelse har svårare att hålla reda på medarbetare och vänner. Med en Hummingbird i fickan vet du alltid om någon av betydelse är i närheten. Med en ProxyLady blir du påmind om det du skulle ta upp med Lisa när du träffar henne.

Med blåtand går det att ytterligare utveckla IT-stöd för lokal interaktivitet. När du stiger på tåget kan du på din PDA se om det finns både tandläkare och frisör ombord – om du skulle vilja få dina tänder undersökta samtidigt som du klipper håret.

Journalister i fält kan med NewsPilot få hjälp att teckna bakgrund och förvandla en händelse som de bara springer på till en nyhet. En sorts mobil knowledge management. Och när vi har 3G, så skall kompetensutveckling och livslångt lärande naturligtvis ske med bredbands mobilt IT-stöd. I projektet MobiLearn utvecklas följaktligen multimedia för problembaserade mobila grupparbeten.

Samtidigt som vi blir allt mer fysiskt mobila blir vi också nomader i cyberspace – ensamma nomader. Vi skulle vilja hålla någon i handen, kunna fråga någon om vägen, kunna se var alla de andra är. Allt detta och mer därtill utvecklas i projektet Social Navigering.

En del av dessa applikationer är på väg ut i kommersiell användning, andra fungerar som uppslag för medverkande företag att gå vidare med. Samtidigt växer kunskapen om det mobila livets villkor och den ena doktorsavhandlingen efter den andra läggs fram och försvaras.

I industrisamhället utvecklade vi allt mer automatiserade och intelligenta transportsystem. I mobilsamhället lyfter vi blicken från varorna till människorna som reser. Logistiken kompletteras med informatik. Och vi finner att människor har behov som varor inte har.

I projektet RoadTalk är det inte längre trafiksystemet utan trafikanterna som är i fokus. Så förvandlas vägen från transportmedel till mötesplats, arbetsplats, handelsplats, kultur- och nöjesarena. Med IT får vi snart möjlighet att uttrycka oss mer nyanserat än med tuta och knytnäve – även i trafiken.

Folk från Ericsson hävdar gärna att Sveriges framgång på 1900-talet berodde på vårt fantastiska systemkunnande. Jag tror att de har rätt. Men nu måste vi gå vidare och fylla systemen med innehåll. Därför glädjer det mig att när Vägverket nu satsar igen på ITS (www.its-Sweden.com) så finns RoadTalk-projektets idéer med från början. Och ibland får jag intrycket att Ericsson äntligen börjar se värdet av de etnografiska studier av tonåringars mobilanvändning som görs i ITeens.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se