Ingenjörerna i tjänstesamhället

www.teknolog.nu, september 2001

Ingenjörerna i tjänstesamhället

Ingenjörer är duktiga på teknik och på användningen av tekniken. På 1900-talet byggde de det moderna industrisamhället med byggteknik, maskinteknik, elektroteknik och kemiteknik. De utvecklade tekniken och organiserade arbetet med maskinerna i fabrikerna.

På 2000-talet skall ingenjörerna bygga det moderna tjänstesamhället. Varor produceras med maskiner, tjänster utövas med IT. IT är en samarbetsteknik, en kommunikationsteknik. Om man jobbar med IT måste man veta mycket om människor, om deras behov, vanor och olikheter.

På 2000-talet blir teknik något som konsumeras. Fokus flyttar från tekniken själv till konsumenterna. Ingenjörerna organiserar inte längre produktion i fabriker utan utvecklar teknik för konsumtion på marknaden.

Datateknik eller informationsteknologi, som vi numera kallar den, är en mångsidig teknik som kan användas till mycket. Den är beräkningsteknik, reglerteknik, administrativ teknik och kommunikationsteknik. I ett näringsliv dominerat av tjänsteutövning, av vård, utbildning, underhållning, rådgivning, utveckling och försäljning, får IT huvudrollen. Tjänster utövas bäst tillsammans med konsumenterna och det innebär att tjänstesamhället blir ett mobilt samhälle och dess teknik alltmera mobil.

Detta är bra för Sverige. I början av förra seklet kunde vi ta en tätposition genom vår verkstadsindustri — AGA, Nobel, Asea, SKF, Alfa-Laval. Nu har vi ett försprång på området mobilt Internet. Mobilt internet är tjänstesamhällets teknik. Vi har en fantastisk chans att ta täten in i tjänstesamhället. Men bara om våra mobiltjänsteföretag blir framgångsrika.

Ingenjörerna på 1900-talet byggde en global apparat för produktion och distribution av varor. Idag kan man få nästan vad som helst producerat nästan var som helst och få det transporterat nästan vart som helst, nästan hur fort som helst. Den som har bra idéer, näsa för marknaden, design och mode, rätt varumärke, kan göra sig en rejäl hacka genom att lägga ut allt hederligt arbete.

2000-talets ingenjörer samarbetar med designers, varumärkesbyggare, marknadskännare. Ja, de blir mer och mer lika den sortens yrkesutövare. Uppe på industrisamhällets produktionsapparat utvecklar de och sätter i användning den mobila teknik och de mobila tjänster som utgör tjänstesamhällets medium.

Men det finns såklart arbetsuppgifter kvar för den gamla sortens ingenjörer. De sista årens virusattacker och inte minst den 11 september har påmint oss om den globala apparatens sårbarhet.

Den globala apparaten är grunden i ett öppet samhälle med otrolig ekonomisk dynamik. Om vi börjar stänga apparaten riskerar vi ekonomisk stagnation. Att väga säkerhet mot öppenhet kräver förnuft och kalla nerver. Det är sånt som ingenjörer borde ha. Men varför slutar Ericssons ingenjörer ta flyget till USA, så att SAS hamnar i kris, efter det att planen störtat i World Trade Center?

Bo Dahlbom dahlbom@siti.se
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se