Vilka mobila tjänster får vi?

IT-företagen, Rådet för mobila tjänster, 10 april 2002

Vilka mobila tjänster får vi? Hur svarar man på en sån fråga? Mobila tjänster är såklart tjänster, men vad är en tjänst? För länge sen var tjänster handlingar som utfördes av tjänare. Jag ringer i klockan eller ropar på Jean och han kommer. Jag ber honom hämta tidningen, raka mig, tända brasan, göra i ordning middagen, hjälpa mig med korsordet eller gå med en inbjudan till grannarna. Somliga tjänster innebär fysiskt arbete medan andra är mer intellektuella eller emotionella. Ibland vill jag att Jean skall hämta en öl, ibland vill jag bara veta om det är kallt ute. Olika tjänare utför olika tjänster: kammartjänare, kökspigor, kuskar och stalldrängar. Men ett har de gemensamt: De är alla mobila. De tjänster de levererar är mobila tjänster.

När samhället moderniseras sker först en professionalisering och så småningom en automatisering av tjänsterna. Det som tidigare gjordes av tjänare görs nu, mot betalning, av professionella tjänsteutövare som med tiden får allt högre status. Vi får läkartjänster, frisörtjänster, juridiska tjänster, psykologtjänster, lärartjänster och bevakningstjänster. Tjänster som inte lockar professioner automatiseras. Med hjälp av dammsugare, tvättmaskiner, symaskiner, etc, kan moderna människor betjäna sig själva utan vare sig den kompetens eller tid som tjänaren hade tillgång till.

Jean var mobil, men dagens läkare rör sig ogärna. Professionella tjänsteutövare i det moderna samhället får en sådan position att du måste gå till dem för att få tjänsten utförd inte tvärtom. De tjänster som automatiseras blir också stationära genom att den maskin (brödrost, tvättmaskin, etc) som utför dem sitter fast med en sladd i väggen. Den första datatekniken förstärker det stationära inslaget genom att möjliggöra en fantastisk expansion av administrativa tjänster. Med datateknik skapas kontorssamhället. Gamla tiders tjänare blir tjänstemän med regler och dokument, mottagningstider och rätt att bestämma.

Men så kommer IT-revolutionen! Med mobilt Internet blir tjänsterna mobila igen. De återfår så att säga sitt naturliga tillstånd. Det sker en mobilisering av de automatiserade tjänsterna och en mobilisering av professionerna. Du kan lyssna av din mail medan du springer och sätta på tvättmaskinen på väg hem i bilen. Och en allmänt ökad mobilitet i kombination med växande konkurrens tvingar de professionella att söka upp sina kunder snarare än att sitta och vänta på dem.

Med mobila tjänster kanske man vill mena sådana tjänster som verkligen utnyttjar det faktum att du rör på dig. Det är tjänster som ger dig positionsrelativ information, som hjälper dig hitta rätt, och som håller dig ajour med kommunikationsmedel. Men den stora fördelen med mobila tjänster är just att du kan fortsätta med vad du höll på med fast du börjat röra dig. Ju mer mobila vi blir, ju mer mobilt samhället blir, desto fler tjänster kommer detta att gälla för. Och vi inser att alla tjänster är på väg att bli mobila tjänster – som de en gång var.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet
www.siti.se