Mobil-Sverige behöver tjänstemäklare

Dagens Industri, 28 augusti 2002

Intresset för mobila tjänster i Sverige är nästan obefintligt. Det är i andra delar av världen de mobila tjänsterna nu utvecklas och används. Klart att Orange ville dra sig ur den svenska 3G-utbyggnaden!

Det klena intresset beror till stor del på att de aktörer som erbjuder mobila tjänster saknar förmågan att paketera tjänsterna på ett sätt som gör att nyttan för användarna – kunderna – blir uppenbar:

° Tjänsterna är krångliga att ställa in: i nätet via operatörens snåriga webb eller via en lång telefonkö, i terminalen via tillverkaren och i PCn via någon IT-support.

° Den nödvändiga, djupare förståelsen för de behov och problem som de mobila tjänsterna ska lösa för både konsument och professionella användare saknas.

° Leverantörsledet är fragmenterat och omoget. Det erbjuds massor av mobila tjänster av massor av aktörer med helt olika bransch- och varumärkesprofiler. Det finns ingen samordning som kan bringa klarhet i röran åt kunderna.

Om inte den svenska mobilskutan ska kapsejsa helt måste vi få fart på tjänsteanvändningen. Det måste till en ny och kompletterande aktör i värdekedjan. Det behövs en tjänstemäklare som snabbt kan se användarens situation, förstå hennes behov, och med utgångspunkt i dessa sätta samman ett paket av rätt och anpassade tjänster, rätt terminaler och nätverk.

Tjänstemäklaren kan bli specialist på branscher och olika verksamhetsslag, och pedagogiskt bistå grupper att komma igång. Hon kan påvisa nyttan och skapa konkret värde för kunderna.

Det var som tjänstemäklare IT-Företagens råd för mobila tjänster arbetade med näringsdepartementet i våras. Mona Sahlin skulle bli en förebild för mobil tjänsteanvändning.

Statsrådet och hennes närmaste medarbetare försågs med ett verktyg för sändning av SMS till grupper av mottagare via webben och via mobilen, en tjänst som förmedlar nyheter från webben via grupp-SMS, mejl på mobilen, en tjänst för att effektivt lokalisera teamet och se om de är tillgängliga samt mobilfax. Inga märkvärdiga tjänster, men när de installeras rätt, är enkla att använda och därför används av alla – vilken nytta de gör!

Om Mobil-Sverige ska repa sig, måste företag och offentlig sektor börja investera i mobila tjänster. Först då återkommer framtidstron. Men som i all försäljning måste kunderna först övertygas om nyttan av det som erbjuds. Varken terminalleverantörerna, operatörerna eller återförsäljarna verkar klara detta själva.

Bo Dahlbom, Svenska IT-institutet, ordförande Rådet för mobila tjänster
Thomas Fransson, AU-System, ledamot Rådet för mobila tjänster
Ulrik Brandén, Soul Business Innovation, ledamot Rådet för mobila tjänster