Telematik på tiden

GÖSTA-katalogen, 25 februari 2003

Det finns folk som finner mening i samma rutiner varje dag och tur är väl det för annars skulle ingen ta hand om oss när vi blir gamla. Själv behöver jag projekt för att livet skall bli meningsfullt. Projekten kan vara små och vardagliga, men livet blir mer spännande om projekten är storslagna.

De säger att det var girighet som fick unga killar och tjejer att starta IT-företag när det var som mest fart på IT-revolutionen i slutet av 1990-talet. Men att starta ett eget företag är ett projekt som slår det mesta. Det borde egentligen ingå i varje längre IT-utbildning.

Det är inte klokt vad mycket man får lära sig om man drar igång ett eget företag. Man kastas ut i världen, med medarbetare, kunder och leverantörer. Man får plikter, möjligheter att påverka, att utöva makt och ta ansvar.

Länge var mina projekt individuella. Utbildning, jobb, bostad, en längre resa, familj. I bästa fall ingick en eller ett par andra människor, en vän eller en partner. Men varför hålla på med individuella projekt när man kan göra så mycket mer om man är några stycken? En anledning är såklart att man inte vet nåt om hur man driver de där större projekten. Världen är något stort och komplext långt utanför en, en bakgrund bara för de egna små individuella projekten.

Den inställningen var vanlig i Sverige före IT-revolutionen. Det svenska folkhemmet fungerade väl, och det enda du skulle bry dig om var dina individuella projekt. Men som Kungen sade: Det flyger inte längre några stekta sparvar i munnen på dig om du inte gör någonting själv.

Världen förändras. Vi är på väg in i ett nytt samhälle. Det gamla samhällets makthavare är bättre på att förvalta det bestående än att med kraft driva de nya projekten. De behöver hjälp att bygga det nya samhällets företag och organisationer.

Det gamla Göteborg byggdes av industriföretag. Industrier behöver en infrastruktur för transporter och energiförsörjning. Utan hamnen inget Göteborg. IT-samhället byggs ovanpå det gamla samhället och dess innovativa företagande behöver mötesplatser för kunskapsutbyte och entreprenörskap. Lindholmen är en sådan mötesplats med en nyckelroll i Göteborgs framtid. Därför kommer Gösta till Lindholmen.

Varven, Volvo och hamnen gav Göteborg dess identitet på 1900-talet. Nu söker vi en identitet för 2000-talet. Vi bygger på det vi har och satsar på telematik – IT i bilar och lastbilar, IT-tjänster för förare och passagerare. På det gamla varvsområdet bygger vi det nya samhällets kraftcentrum. Och det är ett centrum för utbildning, forskning, utveckling och företagande på telematikområdet.

Jag har redan citerat Kungen och hans valspråk är ju: För Sverige i tiden. Jag tycker det går för långsamt med Lindholmen, för långsamt med telematik-satsningen. Det kanske beror på att du håller på med dina små, individuella projekt? Men om Göteborg skall ta täten som telematikcentrum är det på tiden att du engagerar dig. Vi göteborgare behöver ett eget valspråk: För Göteborg på tiden.

Bo Dahlbom
professor på IT-universitetet
chef för Svenska IT-institutet