Mitt företag och jag

Telia-krönika, maj 2003

För somliga är arbetet rutin. Samma arbetsuppgifter dag ut och dag in. Meningen med jobbet finns i gemenskapen och i tryggheten att göra något man kan. Syftet med arbetsuppgifterna behöver man bara tänka på när företaget inte går så bra. Behövs jag?

Skolan ger oss denna inställning. Som arbete betraktat är skolarbetet meningslöst. Mycket möda utan resultat. Skolan är ett ställe att vara på medan vi väntar på livet och den ger oss i bästa fall examen och betyg som gör att vi kommer in i nästa skola. När vi slutar har vi en kartong med teckningar och uppsatser – inte mycket att skryta med efter 12 års arbete.

Egna företagare har en annan syn på arbete. Ett eget företag är ett projekt. Man har drömmar som man vill förverkliga. Man vill bygga något, åstadkomma något. Man är resultatinriktad.

Att göra något på rutin innebär att använda en liten del av sin förmåga. Ungefär som att köra bil. Om man vill använda hela sin talang, måste man bryta rutinerna. Man måste förvandla arbetet till projekt, man måste fokusera resultat.

Människor behöver projekt för att livet skall bli meningsfullt. Projekten kan vara små och vardagliga, men livet blir mer spännande om projekten är storslagna. Ett företag är ett stort projekt och när man drar igång ett nytt företag tillsammans är livet mer meningsfullt än annars. När företaget åldras förvandlas det till arbetsplats, till rutin. Men när arbetet blir rutin riskerar hela livet att bli rutin.

Som anställd slipper man ta ansvar för resultatet av arbetet. Bara man gör som man är tillsagd kan man tänka på annat. Men arbetslivet förändras nu. Tekniken tar över allt fler rutinuppgifter. Konkurrensen tvingar företagen att jaga kostnader. Om ditt jobb ska få vara kvar måste det kräva flexibilitet och social förmåga och du bör helst själv kunna visa att det bidrar till företagets intäkter.

Med IT kan vi mäta ekonomisk verksamhet in i minsta detalj. Snart kan vi för varenda anställd få online uppgifter om förhållandet mellan intäkter och kostnader. “Är du lönsam lille vän?” blir en realitet för var och en av oss – varje dag.

På 1900-talet skulle sådana villkor mana till facklig kamp. Nu blir den sortens teknik självklar. I ett samhälle som domineras av marknaden vill vi få tydlig återkoppling på våra arbetsinsatser. Vi är medarbetare, inte bara anställda, och med ägarna delar vi intresse i företagets framgång.

På 1900-talet kunde vi skilja mellan arbete och fritid. När arbetslivet ger oss våra stora projekt smälter arbete och liv samman. Projekten blir viktiga för meningen med livet. Vi identifierar oss alltmer med företaget vi arbetar i.

Ditt företag vill såklart vara lönsamt, bli bäst på sitt område. Kanske räcker detta som mål även för dig. Du kan sola dig i glansen av ett framgångsrikt företag. Men kanske vill du mer med ditt liv, kanske har du större visioner, mer specifika mål som du vill uppnå. Då måste du finna ett företag som kan förverkliga dessa mål, som delar dina värderingar. Och då vill du i företaget hålla dessa värderingar levande varje dag.

Människor är olika, har olika värderingar. För att företaget skall bli vårt gemensamma projekt måste det engagera medarbetarna i en diskussion av visioner och värderingar, kunna hantera konflikter mellan olika värderingar, kunna jämka samman våra olikheter till en gemensam vision.

När företaget vi arbetar i blir vårt viktigaste projekt, blir företaget ett uttryck för våra värderingar och visioner. Företaget blir något vi åstadkommer tillsammans – inte bara på papperet utan i verkligheten. Vilken kraft får inte ett sådant företag!

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se