Man slipper hoppa tresteg

Dialogen, Telia Elektroniska Nyhetsbrev, oktober 2003

Det var lättare att vara småföretagare förr. När man övertog ett företag följde kundkretsen med. Risken att någon skulle komma och ta ifrån en kunderna var liten.

Men det är annorlunda nu. Ökad rörlighet och kommunikation har gjort småföretagens villkor mer lika de stora företagens. Konkurrensen ökar och det duger inte längre att sitta nöjd med de kunder man har.

Man måste utveckla sin verksamhet, gå på jakt efter nya kunder, för att behålla dem man redan har. I företagande som i krig är anfall bästa försvar. Det räcker inte längre att vara duktig och pålitlig, att göra ett bra jobb. Man måste synas också.

All utveckling innebär fokusering. Hur använder du egentligen din tid? Vad är det som måste göras? Vad är det som är lönsamt? Att gå igenom sin arbetsdag med dessa frågor kan lätt bli en skrämmande upplevelse. Vad mycket skit man lägger tid på! Och som man velar från uppgift till uppgift!

Egentligen borde man göra tidsstudier ungefär som man gjorde förr i bilfabrikerna. Men vad händer då med friheten, själva poängen med att jobba i ett litet företag? Nonsens. Vad är det för mening med att jobba om man inte gör ett bra jobb? Och ett bra jobb är effektivt, fokuserat, målmedvetet. (Samma sak med livet förresten.)

Det är klart att Christian Olsson hoppar långt för att han har en kropp som verkar gjord för tresteg. Han har massor av talang. Men viktigare är ändå hans förmåga till fokusering. Elitidrottare kan du bara bli om du har ett väl genomtänkt träningsprogram – och sedan följer det.

I tresteg gäller det att hoppa längst. Då jublar publiken och du får guldmedalj. Som företagare är det inte lika lätt att veta vad kunden vill ha, vad som är målet för verksamheten. Men att jobba utan tydligt mål är som att tävla utan att veta vilken idrottsgren det är.

All företagsutveckling måste börja med erbjudandet. Vad är det du kan bli bäst på att göra som världen vill ha? Erbjudandet måste paketeras så att det blir tydligt. Kunden måste se vad hon betalar för. Du måste veta vad det är du levererar.

Christian Olsson hoppar tresteg – långt. Vad gör du? Som småföretagare måste du bli lika tydlig som han. På ditt visitkort, din kontorsdörr, din hemsida, en liten folder, skall det stå något lika kärnfullt. Ditt erbjudande.

Så mycket av småföretagandet är hantverk, tjänsteutövning, men just därför går det att utveckla. Livsmedelsindustrin har levt gott på paketering – att sälja ketchup och inte bara tomater. Du kan göra något liknande, erbjuda din kund ett attraktivt tjänstepaket, så behöver hon inte bry sig om detaljerna. Det tjänar ni båda på.

Det har blivit svårare att vara småföretagare. Det kräver fokusering på det arbete som verkligen skapar värde, fokusering på de lönsamma kunderna, och innovativ paketering av erbjudandet. Ibland måste man göra som elitidrottare, satsa allt på jobbet. Men man slipper i alla fall hoppa tresteg.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)