Makten över framtiden

Text till studenterna vid IT-universitetet i Göteborg, februari 2004

Under 1990-talets sista år fick Sverige uppleva en fantastisk IT-boom med nystartade webbbyråer som köpte etablerade dataföretag och expanderade ut i Europa, med dotcom-företag som erbjöd oss allt vad vi kunde önska på Internet, med e-post, mobiltelefoner och bredband åt alla, med IT-gurus och snabbt stigande börskurser. IT-bubblan, som den efterhand kom att kallas, blev en riktig guldrusch, en storartad mediehändelse.

Under dessa år talades det ofta om hur IT-revolutionen skulle förvandla näringsliv, arbetsliv, vardagsliv och samhälle, ge oss en ny ekonomi, en ny värld. Intresset för framtiden ökade och även bland mer sansade bedömare växte föreställningen om att IT var i färd med att i grunden förändra vårt samhälle.

Sedan dess har vi haft tre år av lågkonjunktur, IT-branschen har genomlidit en svårartad kris, IT-profeterna har lämnat scenen och IT verkar ha reducerats till ett verktyg för kostnadseffektiva lösningar i den gamla ekonomin.

Men skenet bedrar. Lågkonjunkturen har egentligen inte påverkat IT-utvecklingen. Företag och offentlig verksamhet investerar mer än någonsin i olika IT-lösningar. IT-branschen oroar sig över den stora brist på IT-kompetens som vi med säkerhet får om bara ett par år. Produkter och tjänster omvandlas med IT. Betydelsen av Internet bara ökar. Media förvandlas och vardagslivet domineras alltmer av IT. I det tysta pågår den stora samhällsförändring som beskrevs så målande i slutet av 1990-talet.

I min nya bok Makten över framtiden (www.viktoria.se/dahlbom) beskriver jag hur det går till när tekniken förändrar samhället. Tekniken befriar oss från arbetsuppgifter och ger oss ständigt nya. Maskinerna befriade oss från jordbrukets mödor och tömde landsbygden på folk. De gav oss jobb i fabrikerna i städerna. Den första datatekniken befriade oss från industriarbetet och tömde fabrikerna. Datamaskiner och kopieringsapparater gav oss jobb på kontoren. Nu tömmer IT kontoren och ger oss alla jobb på marknaden.

Med IT-revolutionen får marknaden större betydelse. Konkurrensen, tempot och kommersialiseringen ökar i samhället. Vi blir alla säljare, relationer blir mer tillfälliga och ytliga, storstäderna växer, livet blir hårdare, mer spännande för en del, men otryggare för andra. Det ställs helt nya krav på ledarskap och organisering, arbete och fritid flyter samman, arbetsplatser ersätts av mötesplatser. Skolan, sjukvården, försvaret, myndigheter, skattesystem, rättssystem, tvingas till stora förändringar.

Det finns mycket som jag tycker om i dessa förändringar, men också sådant som skrämmer mig. Jag gillar ett samhälle där generationerna blandas (igen), där fabrikerna ersatts av mötesplatser, där det finns plats för barn och gamla. Jag gillar ett samhälle där arbetslivet är mer resultatinriktat och därför mer meningsfullt, där socialtjänst, polis, försvar och sjukvård innebär möten mellan människor snarare än dokumenthantering. Och jag gillar ett samhälle där skillnaden mellan näringsliv och offentlig verksamhet försvunnit och näringslivet därför blivit mer ansvarstagande. Jag gillar ett samhälle där vi inser hur rika vi blivit av den tekniska utvecklingen och att vi därför har råd att vara generösa, mot människor i vår närhet och mot människor långt borta.

Sedan är det annat som jag inte tycker om. Stress och utbrändhet, ytlig konsumtion, hårdare arbetsklimat, ökad utslagning och växande miljöhot på den globala marknaden. Men det som skrämmer mig dig mest är att alla dessa förändringar sker helt utan vår kontroll. Varken vanliga människor eller politiker, företagsledare eller forskare, verkar ha någon koll på vart samhällsutvecklingen är på väg. Tekniken förändrar samhället och vi låter det bara ske. Vi anpassar oss till förändringarna, men vi har ingen vision, ingen idé om hur vi vill att samhället skall bli.

Om du jobbar med IT spelar du en viktig roll i samhällets förändring. Du bidrar till den, du har ansvar för den. Du kan tekniken, du utvecklar den, sätter den i användning. Du borde också förstå hur tekniken förändrar samhället. Om du gör det får du ett försprång. Du kommer att se kommande förändringar tydligare och tidigare än andra. Men viktigare än så, du kan bli en av dem som bidrar till att vi människor äntligen tar makten över tekniken, börjar bestämma över samhällsutvecklingen. Endast så kan vi forma ett samhälle som vi vill ha det. Endast så kan vi ta makten över framtiden.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet
professor vid IT-universitetet i Göteborg
www.viktoria.se/dahlbom