Sveriges framtid

Sveriges framtid
omslag.inddBeskrivning:

Sveriges framtid är en bok om framtiden, om hur och varför samhället förändras. Den ger en tankeväckande beskrivning av Sverige år 2025 och av de globala processer som driver förändringen av vårt samhälle. Vi måste förstå orsakerna till förändringen om vi vill vara med och påverka den. På 1900-talet byggdes folkhemmet Sverige, ett modernt industrisamhälle med välfärd och alliansfrihet. Nu är det hög tid att dra igång ett nytt samhällsbygge. Denna gång är det inte en inåtvänd fabrik vi ska bygga, utan “det globala Sverige”, en snabbfotad aktör på den globala marknaden. Sveriges framtid vänder sig till ledare i näringsliv och offentlig förvaltning, politiker, lärare, journalister och alla med intresse för framtidsfrågor och den mer långsiktiga samhällsutvecklingen.

Om författaren:

Bo Dahlbom är professor vid IT-universitetet i Göteborg och forskningschef vid Interactive Institute. Han är docent i teoretisk filosofi och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Han har tidigare skrivit bl a Makten över framtiden (2003).