Mobil klimatvarning

Den mobile medarbetaren, bilaga till Dagens Industri, 8/11 2007.

Tack vare mobiltelefonerna har vi kunnat lämna skrivborden och ändå vara tillgängliga. En viktig form av mobilitet innebär helt enkelt att vi vandrar runt på kontoret. Som chef kanske vi ägnar oss åt ”management by walking around”. Som medarbetare går vi och hämtar kaffe, uppsöker kolleger eller sitter i möten.

Om mobiliteten inskränkte sig till promenader på kontoret behövde vi inte utfärda någon mobil klimatvarning, men det är klart att mobiltelefonerna också bidrar till en mer vidlyftig rörlighet med ökade koldioxidutsläpp som följd.

Genom globalisering och automatisering har arbetslivet de senaste decennierna gått från tillverkning och administration till service, utveckling, kommunikation och global handel. Som en följd därav har det blivit allt rörligare. I stället för att bege oss till en fabrik eller ett kontor börjar många av oss arbetsdagen med att ta reda på vart vi ska idag.

Globalisering och automatisering har också gjort varorna billigare och oss rikare. På fritiden shoppar vi därför som aldrig förr och även om shoppingen alltmer koncentreras i köpcentra och gallerior, så bidrar den till ökad rörlighet. Den ökade rörligheten i arbete och fritid underlättas naturligtvis av mobiltelefoner och rörligheten skulle helt säkert vara mindre om inte mobilerna fanns.

Temperaturen stiger på planeten Jorden. Det är många som menar att vi skall möta det växande klimathotet med att dra ned på resande och transporter. Men den ökande rörligheten är en förutsättning för näringslivets utveckling, för en god konjunktur och tillväxt. Genom att dra ned på tillväxten ökar vi inte våra möjligheter att rädda jorden.

Tvärtom. Tillväxten skapar handlingsutrymme, möjligheter att möta nya utmaningar. Den tekniska utvecklingen skapar tillväxt och tillväxten driver en teknisk utveckling som ger oss medel att möta klimathotet.

Men klimatfrågan rör upp känslor och alla företag måste idag ta den globala uppvärmningen på stort allvar. För mobilföretagen räcker det inte med att lite ursäktande hänvisa till att det mobila kontoret innebär att du kan jobba hemma ett par dar i veckan. Man måste visa ett verkligt engagemang för miljön.

År 2009 ska alla svenska hushåll ha nya elmätare för individuell mätning. Energibolagen kommer att använda Internet för att samla in mätvärdena. Som kunder får vi tillgång till dem via webben och därför också i mobilen. Det är lätt att tänka sig mobila tjänster som hjälper oss hålla koll på vår energianvändning. Interactive Institute har redan gjort mobilspel för ungdomar så att de kan tävla familjevis om att minska sin elanvändning.

Genom att göra mobilen till ett verktyg i vardagslivets energieffektivisering kan mobilföretagen få en aktiv roll i klimatkampen. Om operatörerna dessutom erbjuder klimatvarning, med rapporter om pågående klimatförändringar, som tjänst i sina mobiler, minskar de kanske risken att klimatvarning utfärdas för användningen av mobiler.