Myndiga medborgare

Kvalitet & Förnyelse

Enligt en nyligen publicerad EU-rapport om tillgången på offentliga e-tjänster, ligger Sverige på 7e plats i EU – och är på väg nedåt. Vad beror detta på och vad skall vi göra åt det?

Regeringens nya ”Handlingsplan för eFörvaltning” (24 januari) är tyvärr en besvikelse. Den visar egentligen bara varför vi har tappat vår position som IT-nation och varför vi kommer att fortsätta att tappa mark. Planens syn på e-förvaltningen saknar såväl sammanhållning som medborgarfokus.

Det var länge sedan vi uppfattade våra myndigheter som statsmaktens förlängning ut i samhället, men det är just så handlingsplanen läggs upp. Den anger 4 insatsområden och den börjar i centrum och når först i område 4 ut till medborgaren. Först vill den skapa lite mer ordning och reda i statsapparaten, sedan vill den ta kontakt med medborgare och företagare.

Det var så Ericsson brukade resonera: Låt oss först utveckla en bra telefon för att sedan erbjuda den till marknaden. Överallt har detta produktionsorienterade perspektiv ersatts av ett mer kundorienterat – utom i Finansdepartementet.

För att bygga e-samhället måste vi utgå från medborgarna, deras behov och deras bidrag till samhällets tjänsteutövning. Den viktigaste skillnaden mellan e-samhället och 1900-talets kontorssamhälle är hur rollfördelningen förskjutits till förmån för medborgare och kunder. Med Internet-banken flyttar bankkontoret in i din PC och du är kassörska. I e-samhället flyttar myndigheterna in i din PC och det är du som med myndighet utför tjänsterna.

I e-samhället står myndigheterna för uppsökande service, tillsyn och kontroll, medan myndiga medborgare genom självbetjäning bedriver ärendehantering. I den rollen vill vi naturligtvis ha ett kontor, ett skrivbord, där alla våra ärenden kan hanteras. Vi vill ha arkiv och analysverktyg, och vi vill ha kontakt med omvärlden. Vi vill ha en ärendehantering som utgår från våra villkor, inte från myndigheternas traditioner och behov.

En medborgarorienterad e-förvaltning är en sammanhållen förvaltning och det får man tyvärr inte med den här handlingsplanen. Där föreslås i stället en dynamisk härva av samarbetsgrupper på kors och tvärs i vår redan oöverblickbara myndighetsstruktur. Det är som att försöka skapa ordning i alla våra myndigheter genom att skapa nya myndigheter.

Carl Bildt var framsynt nog att redan i tidigt 90-tal förstå Internets omvälvande betydelse för näringsliv och samhälle: ”Vingar åt människans förmåga.” Sedan dess har våra ledande politiker alla underskattat Internet – handlingsplanen är ännu ett exempel på detta – och när nu Bildt är statsråd igen verkar han mest vara ute och flyga.

Bo Dahlbom
dahlbom@siti.se